Lineaire Algebra I voor wiskunde, najaar 2018

Algemene informatie (docent, assistenten, data, locaties)

Docent: Bas Edixhoven (edix -at- math.leidenuniv.nl), kamer Sn 236.
Assistenten: Rosa Schwarz (r.m.schwarz -at- math.leidenuniv.nl), Wael Alhashemi (wael2009 -at- live.nl), Sofie Cappenberg (sofiecappenberg -at- gmail.com), Tessa Hermans (tessatjd -at- hotmail.com), Maarten Markering (maartenmarkering -at- outlook.com)
Wekelijks vragenuur: dinsdag 13:00--14:00 in kamer 207.
College: dinsdag, 15:30--17:15, De Sitterzaal in het Oortgebouw (en Gorlaeus G3 op 11/9). Op 11 december: 9:00--10:45, Gorlaeus C2.
Werkcollege: woensdag, 13:30--15:15, Snellius zalen 401, 408 en 174. In 174 zal wat meer uitleg klassikaal gegeven worden.
Blackboard: Lineaire Algebra 1 [voor wiskundigen] 4081LIAL1-1819FWN, ga naar blackboard.
Toets: maandag 22 oktober, 11.00-13.00, zalen B1, B2, B3, 407/9; studenten met extra tijd: B3.
Vragenuur voor tentamen: maandag 14 januari, 11:00--12:45, Snellius zaal 407-409.
Tentamen: woensdag 16 januari, 10:00-13:00, zalen HuygensLab 204, 211/14, 226; studenten met extra tijd: 226.
Hertentamen: maandag 11 maart, 10:00--13:00 De Sitterzaal.


Mededelingen


Huishoudelijke informatie

Literatuur: Het dictaat zal voor ?? euro (de kostprijs) verkrijgbaar zijn bij de administratie van het Mathematisch Instituut (MI), kamer 203a. Het zal ook te koop zijn tijdens het eerste college op 4 september, in de pauze, en bij het eerste werkcollegeop 5 september. Hier is de pdf-versie in zwart-wit, met hyperlinks; een kleurenversie volgt wellicht nog. Gelieve dit dictaat niet op de printers van het MI te printen! Het dictaat heeft een index voor zowel notatie als voor begrippen.

Normering: Het eindcijfer bestaat uit het cijfer voor het huiswerk (20%), de toets (20%) en het tentamen (60%) of, als dat hoger is, het huiswerk (20%) en het tentamen (80%). Om het vak te halen moet het eindcijfer minstens 5.5 zijn, en het cijfer voor het tentamen minstens een 5.

Email: Af en toe wordt belangrijke informatie doorgegeven via blackboard. Schrijf je dus in voor dit vak op blackboard en zorg dat je de email die je daar krijgt zorgvuldig bijhoudt (bijvoorbeeld door alle berichten door te laten sturen naar een emailadres dat je elke dag leest). De code voor het vak is 4081LIAL1-1819FWN.


Hoe gaan we te werk?

Omdat alle stof in het dictaat staat, hoeven we tijdens het college niet letterlijk het dictaat te volgen. We zullen een selectie van de belangrijkste dingen uit het dictaat wat grondiger bekijken. Dat zal vaak een stelling zijn, of een specifiek bewijs of juist een idee uit een bewijs dat je vaker kunt gebruiken. Maar uiteraard ook voorbeelden van de theorie.

Om optimaal van deze aanpak gebruik te kunnen maken is het nodig om van tevoren al het deel van het dictaat te lezen waar het college over zal gaan. Onderaan deze website wordt de geplande stof voor het hele semester bijgehouden.


Huiswerk

Het huiswerk heeft als doel je te helpen de theorie te doorgronden. Dit is iets heel anders dan de opgaven van een tentamen, die testen of je de stof daadwerkelijk tot je hebt genomen. Huiswerkopgaven zijn dus niet per se representatief voor de tentamenopgaven.

Overleggen over het huiswerk is toegestaan, maar ieder dient uiteraard zijn eigen oplossingen en bewijzen uit te werken. De ervaring leert dat studenten die dit goed bijhouden en elke week naar het werkcollege gaan gemiddeld ruim een punt hoger scoren op het tentamen.

Het huiswerk moet aan het begin van het werkcollege ingeleverd worden, met naam, studentnummer en emailadres. De eerste drie uitwerkingen mogen handgeschreven zijn (in een duidelijk handschrift), daarna moeten ze met LaTeX worden gemaakt (en geprint ingeleverd; alleen bij bijzondere reden per email mag het naar r.m.schwarz -at- math.leidenuniv.nl). Eerder inleveren mag ook, dat kan in het postvakje Lineaire Algebra 1 tegenover het secretariaat (kamer 203A).

Je laagste twee huiswerkcijfers tellen niet mee. (De slechtste reactie die je hierop kunt hebben is de laatste twee huiswerken over de belangrijkste stof niet te doen.) Te laat ingeleverd huiswerk wordt niet ingenomen. De huiswerkcijfers worden op blackboard bijgehouden.

De inleverdata met het in te leveren huiswerk, en de te lezen delen van het dictaat, zijn


Toets

Stof: Hoofdstukken 1--4, behalve secties 1.5.2, 1.7.2, 1.8, 4.3, 4.4 en 4.5, maar inclusief de bijbehorende werkcolleges, het bijbehorende huiswerk, en de bijbehorende tekst van het dictaat.

Je mag bij de toets geen hulpmiddelen gebruiken, ook geen rekenmachine.

Hoewel in voorgaande jaren de stof voor de toets niet altijd hetzelfde was kun je wel nuttige opgaven in de toetsen van voorgaande jaren vinden via de webpagina van 2017 voor dit college. Hier zijn de toets van 2017 en een uitwerking daarvan.


Tentamen

De stof is alles wat we behandeld hebben: het hele dictaat behalve de secties 1.5.2, 1.7.2, 1.9, 4.5, 9.6, en 10.3.

Oude tentamens kan men vinden via de webpagina van vorig jaar voor dit college.


Fraude

De enige reden dat we huiswerk hebben is de ervaring dat studenten baat hebben bij het regelmatig gedetailleerd uitwerken van opgaven en de feedback daarop. Het doel van het huiswerk is je te helpen de theorie te doorgronden. Zoals onder het kopje 'Huiswerk' staat vermeld is samenwerken toegestaan, maar dient iedereen daarna de opgaven individueel uit te werken. Onder samenwerken verstaan we overleggen en het uitwisselen van ideeën, zoals bijvoorbeeld welke stellingen je voor een bewijs kunt gebruiken en waarom, of hoe je een lange berekening aan zou kunnen pakken. Hier valt niet onder het samen letterlijk opschrijven van een bewijs of het precies uitwerken van die lange berekening, ook al denk je dit later individueel nog een keer opnieuw te doen. Als je na samenwerken bij het in detail uitschrijven van je uitwerking niet meer hoeft na te denken, dus als er dan geen nieuwe details opkomen, dan is die samenwerking te ver gegaan.

Waar het door sociale media steeds makkelijker wordt teksten met elkaar te delen, dienen studenten zich te realiseren dat het (geheel of gedeeltelijk) overschrijven van een (geheel of gedeeltelijk) door een ander geschreven tekst valt onder plagiaat en dus fraude. Dit geldt niet alleen voor publicaties en scripties, maar ook voor kleinere werkstukken en huiswerk en wordt door de universiteit zeer serieus genomen.

Omdat huiswerkuitwerkingen niet openbaar gemaakt (dienen te) worden, zijn in het geval van huiswerk bij deze vorm van fraude meestal zowel degene die overschrijft als degene van wie wordt overgeschreven betrokken. Bij het overschrijven van huiswerk krijgen alle betrokkenen het cijfer 0 voor dat huiswerk. Bovendien is dit cijfer niet te schrappen als een van de laagste cijfers. Daarnaast zullen de namen van alle betrokkenen worden doorgegeven aan de examencommissie die alle betrokkenen het recht van het doen van het tentamen kan ontzeggen.

Verdenking van betrokkenheid bij plagiaat is makkelijk te voorkomen. Zorg dat je bij het uitwerken van je opgaven geen tekst naast je hebt liggen die geheel of gedeeltelijk door een ander is geschreven, ook niet van degenen met wie je samengewerkt hebt. Deel je eigen uitwerkingen niet met een ander. Schrijf bij je uitwerkingen de namen van degenen met wie je samengewerkt hebt.

Fraude (en de verdenking daarvan) tijdens de toets of het tentamen wordt gemeld aan de examencommissie die dat daarna in behandeling neemt.


Behandelde stof


Werkcollege


Errata in het ditaat

Het dictaat is onlangs geheel bijgewerkt, maar het kan bijna niet anders dan dat er nog wat kleine foutjes in staan. Als je die ziet, dan hoor ik het heel graag (email edix at math...), zodat ik het hier aan iedereen kan melden en het in het dictaat aangepast kan worden.
Last modified: Mon Mar 25 13:44:40 CET 2019