Inschrijven verplicht

Let op: het is verplicht je in te schrijven door je op tijd, d.w.z. binnen de eerste twee weken van het nieuwe studiejaar, aan te melden per e-mail aan lpc [at] math. enzovoort.

LPC-seminarium

Het LPC-seminarium is gekoppeld aan het bachelordossier en wordt georganiseerd in het tweede studiejaar. Tijdens het seminarium leren de studenten hoe ze een wiskundige (!) voordracht moeten voorbereiden en geven. Daarbij wordt behandeld hoe je een wiskundig artikel schrijft. Het het bachelorseminarium ligt in het verlengde van LPC. Voor het derdejaars bachelorseminarium dienen de studenten zowel een voordracht te geven als ook een scriptie te schrijven. Het eindcijfer van het bachelorseminarium wordt voor 1/6-de deel (3 EC) bepaald door het cijfer voor het LPC-seminarium.

E-mail (voor vragen of het inleveren van artikelen) dient te worden gestuurd aan: lpc apestaart math... enz.

De belangrijkste aandachtspunten bij het seminarium zullen zijn: De belangrijkste aandachtspunten bij het schrijven van een artikel zullen zijn:

Links