Lijst aangeboden onderwerpen bachelorscripties algebra, meetkunde en getaltheorie, voorjaar 2018


Dit is een voorlopige lijst. De lijst wordt medio januari 2018 geacht compleet te zijn. Indien U alvast een optie wilt nemen op een of meerdere onderwerpen, neem dan contact op met de organisatoren van het seminarium.


Terug naar de website van het seminarium.