Lijst aangeboden onderwerpen bachelorscripties algebra, meetkunde en getaltheorie, voorjaar 2020


Dit is een voorlopige lijst. De lijst wordt medio januari 2020 geacht compleet te zijn. Indien U alvast een optie wilt nemen op een of meerdere onderwerpen, neem dan contact op met de organisatoren van het seminarium.

Studenten die een dubbele-bachelorscriptie willen schrijven dienen zelf twee bijpassende begeleiders te zoeken, uit iedere discipline één, en in overleg met de beide begeleiders een project te definiëren. Deze studenten schrijven uiteindelijk één scriptie die 24 EC waard is en voor beide opleidingen aan de gestelde eisen voldoet.


Terug naar de website van het seminarium.