Lineaire Algebra 2

de uitslagen van het hertentamen staan online

organisatie beschrijving colleges huiswerk cijfers
Organisatie

Dit college is onderdeel van de Bachelor opleiding wiskunde van Leiden en Delft. Er is een ander college Lineaire algebra 2 NA dat op dezelfde tijden gegeven wordt door Dr. Kooman dat deel uitmaakt van de opleiding natuurkunde.
Minor-studenten uit Delft die willen schakelen naar het masterprogramma Applied Mathematics moeten de wiskunde-variant van Lineaire Algebra 2 volgen. Minor studenten die zch alleen willen verbreden in de wiskunde mogen kiezen welke variant ze doen.

Docent: Bart de Smit

Assistenten: Martin Goll gollm@math.leidenuniv.nl, Ron Hoogwater rhoogwat@math.leidenuniv.nl en Gosse Overal goveral@math.leidenuniv.nl

Collegedagen: Donderdagen 6 sep - 13 dec (behalve 25 okt en 15 nov).

Hoorcollege: 11:15 - 13:00, de eerste keer in zaal C4/5 Gorlaeus, en daarna 10 keer in C1, en de laatste twee keer in C2.

Werkcollege: 13:45 - 15:30 zaal B1, B2

ECTS: 6

Literatuur: Linear algebra 2: syllabus Michael Stoll [PDF], secties 1-10. Verkrijgbaar voor 5 euro bij Kathelijne Smits (kamer 203a Snellius).

Voorkennis: Linear algebra 1: syllabus Ronald van Luijk/Michael Stoll [PDF]

Tentamen: 22 januari 2013, 10:00 - 13:00 in zaal C4/5 Gorlaeus

Nu beschikbaar: oefenopgaven [PDF] voor het tentamen. Zie ook de collectie oude tentamens (sommigen met uitwerking).

Hertentamen: dinsdag 2 april 2013, 14:00 - 17:00, Zaal B1, B3 Snellius

Last update March 28, 2013, 11:56