Instituutsraad van het Mathematisch Instituut

Zie paragraaf 5, artikel 47, 48 van het reglement [FWN pagina] [lokaal kopie]

In de IR hebben zitting namens de wetenschappelijke staf:

namens het OBP:

namens de promovendi:

namens de studenten:

  • Tessa Hermans

Een email aan de hele IR kunt u richten aan ir 'at' math.leidenuniv.nl.


Last modified on .