Lineaire Algebra 1 NA 2017

organisatie beschrijving colleges huiswerk cijfers woordenlijst
Beschrijving

Dit college begint met een inleiding in de hoger dimensionale meetkunde: we definiëeren wat afstanden en hoeken zijn in de n-dimensionale ruimte Rn.

Hierna zien we hoe we willekeurige lineaire vergelijkingen op een systematische manier kunnen oplossen. We voeren het begrip deelruimte, en de dimensie van zo'n deelruimte.

Tenslotte bekijken we lineaire transformaties van de n-dimensionale ruimte, en de bijbehorende matrices. We zullen zien hoe de eigenwaarden en eigenvectoren van een matrix te vinden zijn. Dit soort berekeningen staat centraal in de mechanica van roterende lichamen, de analyse van trillende systemen en vele andere toepassingen.

Last update September 2, 2017, 14:02