Lineaire Algebra 1 NA 2017

organisatie beschrijving colleges huiswerk cijfers woordenlijst
Colleges

Hoorcolleges
maandag 11:00 - 12:45
Toekomstige data zijn planning

Werkcolleges
donderdag 15:30 - 17:15

4 sep §1.1, 1.2 6 sep §1.1: 2, 4, 6, 10, 22, 32, 34
§1.2: 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 26, 28, 30, 38, 40 en 42
11 sep §1.3 en §1.4 t/m p.54 14 sep §1.3: 1, 2, 4, 5, 7, 11, 16, 18, 20, 21, 29, 32, 41, 43
HW1
en kijk eventueel alvast naar §1.4: 2, 4, 6
18 sep HW1 inleveren (zie ook de huiswerkregels)
§1.4 t/m p.64
21 sep §1.4: 2, 4, 6, 15, 19, 21, 23, 25, 37, 38, 43, 46, 47
Voor opgaven 43, 46, 47: lees zelf Definitie 1.14 en Stelling 1.8 op pagina 65.
25 sep
§1.5, toepassing met wet van Ohm 28 sep §1.5: 4, 6, 8, 13, 20, 21, 26, 30, 35
en HW2
2 okt
§1.6 5 okt §1.6: 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 24, 26, 35, 36, 47, 45, 46
en HW2
9 okt HW2 inleveren
§2.1, 2.2
12 okt §2.1: 7, 9, 11, 17, 19, 21, 23, 27, 28, 32, 34, 38
§2.2: 14, 18, 19
16 okt herhaling door Julian Lyczak 19 okt Opgaven hierboven waar je eventueel in eerdere weken niet aan toekwam.
Doe eerst de opgaven die horen bij stof die je het moeilijkst vond.
oefentoets (met uitwerkingen)
23 okt toets in 7 zalen verspreid over 3 gebouwen:
Snellius: 403 en 405,
Gorlaeus: DM009, DM013, DM017, DM021,
Huygens Lab: 211/214
Kom extra vroeg: je kan naar een ander gebouw gestuurd worden.
26 okttoetsweek, geen werkcollege
30 okt §2.3, 2.4, 6.1 t/m Example 1 2 nov §2.3: 1, 2, 3, 4, 8, 10, 19, 29, 34
§2.4: 1, 2, 5, 6
en HW3
Je mag (1) op pagina 327 gebruiken.
6 nov HW3 inleveren
§4.1, 4.2, 4.3 t/m Example 2 (en een opmerking richting Stelling 4.8 in §4.4)
9 nov §4.1: 1, 3, 6, 8, 30, 31, 41, 51
§4.2: 8, 27
§4.3: 3, 6, 35 a--f
HW4
13 nov §5.1, Example 2 of §5.3 16 nov §5.1: 1, 2, 6, 8, 10, 30, 38, 46ab en: bepaal een directe formule voor de kde term (ak).
Wie liever niet met wortelgetallen rekent mag een andere recurrente betrekking doen:
a0 = 0, a1 = 1, ak = ak-1 + 6ak-2
en/of a0 = 3, a1 = 1, a2 = 0, ak = ak-1 + 4ak-2 - 4ak-3.
en HW4
20 nov HW4 inleveren
§5.2
23 nov §5.2: 1, 3, 7, 10, 13, 21 en geef bij opgaven 1, 3, 7, 10 ook de algebraïsche en meetkundige multipliciteiten van de eigenwaarden
§5.3: 1
27 nov §5.3
Google pagerank
30 nov §5.3: 7, 11
§1.7: 1, 2, 5, 7, 25, 27
§8.4: 1
HW5
4 dec §6.1, 6.2 7 dec §6.1: 4, 5, 7, 11, 16, 18, 23
§6.2: 2, 4, 8, 9, 23
HW5
11 dec HW5 inleveren
herhaling
14 dec 13:30 - 15:15 in Snellius 407/409 en B1
tentamen 2010

Last update December 7, 2017, 17:20