Lineaire Algebra 1 NA 2017

organisatie beschrijving colleges huiswerk cijfers woordenlijst
Woordenlijst

BoekNederlands
§ 1.1
parallelparallel / evenwijdig
spanopspansel
system of linear equations / linear systemstelsel lineaire vergelijkingen
 
§ 1.2
magnitude / norm / lengthnorm / lengte
unit vectoreenheidsvector
standard basis vectors / unit coordinate vectorsstandaardbasisvectoren
dot product / inner product(standaard-)inprodukt (op Rn)
Schwarz Inequalityongelijkheid van Cauchy-Schwarz
perpendicular / orthogonalloodrecht / orthogonaal
Triangle Inequalitydriehoeksongelijkheid
 
§ 1.3
transposegetransponeerde
 
§ 1.4
augmented matrixuitgebreide matrix
row-echelon formrijtrapvorm
pivotspil / spilelement / pivoteringselement
 
§ 1.6
subspace(lineaire) deelruimte
homogeneoushomogeen
particular solutionparticuliere oplossing
row spacerijruimte (niet behandeld, niet heel belangrijk)
column spacekolomruimte / beeld
nullspacenulruimte / kern
 
§ 2.2
rankrang
nullitydimensie van de kern
 
§ 2.3
function / mapfunctie / afbeelding
imagebeeld (van een deelverzameling)
rangebeeld (van het hele domein) / bereik
domaindomein
codomaincodomein
linear transformationlineaire afbeelding
 
§ 2.5
k-flat affiene deelruimte (van dimensie k)
planevlak
 
§ 4.1
cross productuitproduct / uitwendig product / kruisproduct
parallelogram (alleen 1e keer dubbel "l")parallellogram (2 keer dubbel "l")
parallelepiped (alleen 1e keer dubbel "l", geen "o")parallellepipedum (2 keer dubbel "l", geen "o")
base (niet te verwarren met basis)grondvlak

Last update September 1, 2017, 11:20