Mededelingen

Hier zijn de
cijfers na het tentamen van 19 juni 2014.

Om je uitwerkingen in te zien, neem contact op met Bas, of kom langs.

Rooster

Hoorcollege:Maandag van 11:15u tot 13:00u in Snellius zaal 312.
Docent: Bas Edixhoven (kamer 236).
Werkcollege:Woensdag van 9:00u tot 10:45u in Snellius zaal 312.
Docent: Raymond van Bommel (kamer 205/232).
Mail huiswerk en vragen hierover naar rbommel@math.leidenuniv.nl.
Tentamen: donderdag 19 juni 2014 van 14:00u tot 17:00u.
Hertentamen: maandag 7 juli 2014 van 10:00u tot 13:00u.

Huiswerk

Collegedatum Inleverdatum 2-puntsopgaven 3-puntsopgaven
10 februari17 februari §21: 15, 19, 23, 26, 29 §21: 18, 24, 39, 44.
17 februari24 februari §21: 20, 21, 36, 37, 25, 30, 35, 38, 45.
24 februari3 maart §21: 36, 37; §22: 7, 8, 36 §21: 35; §22: 9, 11, 12, 30.
3 maart17 maart §22: 15, 19, 27, 31 §22: 13, 17, 21, 39 (met definitie uit 38).
10 maart deze week geen college en geen werkcollege
17 maart24 maart§23: 9, 10, 14, 17; §23: 11, 12, 15, 18 (hierbij mag je 17 gebruiken).
24 maart31 maart§23: 22, 23, 28, 30 (gebruik Artin-Dedekind); §23: 24, 29, 37 (neem aan L separabel over K), 38.
31 maart7 april §24: 8, 9, 11, 14; §24: 10 (hint: voor b, gebruik a, G=<sigma_3,rho>), 12 (schrijf K(f)=K(Y) met Y een variabele), 17, 18.
7 april14 april§24: 2, 15, 16; §24: 19, 40, 43, 47.
14 april 28 april deze week geen werkcollege
§24: 22, 28, 36; §24: 30, 35, 37, 45.
21 april deze week geen college, geen nieuwe opgaven
28 april12 mei§25: 16, 18, 20; §25: 15 (hint: gebruik de oppervlakte), 19 (inclusief ster), 22 (hint: K(x) \subset K(x_1,...,x_n) met x_i^2 in K), 24.
5 mei deze week geen college en geen werkcollege
12 mei19 mei§25: 7 (hint: gebruik Stelling 25.15), 8, 27; §25: 32 (hint: X^p-X=...), 33 (X^p-X=...), 34, 43.
19 mei26 mei§24: 46, 56; §25: 35, 44; §24: 48 (vergeet c niet!), 52 (a\neq 0); §25: 45, 46, en de volgende: laat zien dat voor p priem met p=\pm 1 in F_5, de periode van de rij van Fibonacci in F_p een deler is van p-1.
26 mei6 juni, 12:00tentamen 8 juli 2013 als huiswerk (hier een uitwerking), tentamen 6 juni 2011 op werkcollege. Zie de tentamenpagina.
16 juni 11:15-13:00 vragenuurtje in zaal 405

Opmerkingen

  1. Het is ten strengste verboden om langer dan een uur aan een opgave te werken zonder een vraag te stellen aan Raymond of Bas, of een andere bevoegde. Dit om jullie tegen jezelf te beschermen. Vragen stellen kan in persoon of per email. Laat ons dan wel weten wat je al hebt geprobeerd.
  2. Huiswerkcijfer. Het laagste huiswerkcijfer telt niet mee voor het gemiddelde.
  3. Proeftentamen. Op 26 mei wordt een proeftentamen uitgedeeld. Je wordt geacht dit zelfstandig te maken, en in te leveren bij Raymond voor 12:00 op 6 juni. Als je het proeftentamen serieus maakt, dan tellen de laagste 2 huiswerkcijfers niet mee voor het gemiddelde.

Omschrijving

Galoistheorie en de toepassingen daarvan vormen het hoofdthema van het college. We schenken aandacht aan de klassieke toepassingen op de Griekse constructieproblemen en de oplosbaarheid van polynoomvergelijkingen door radicalen. Behandeld worden: lichaamsuitbreidingen, eindige lichamen, normaliteit en separabiliteit, Galoiscorrespondentie, cyclotomische uitbreidingen, constructieproblemen, radicaalformules, hoofdstelling van de algebra, kwadratische reciprociteit, categorieën en functoren.

Voorkennis: Lineaire algebra 1, Algebra 1 en Algebra 2.

Beloning: 6 EC.

Literatuur

Richtlijn voor het college is het dictaat Algebra 3 (druk uit 2012) van Peter Stevenhagen. Dit is het vervolg op de dictaten Algebra 1 en Algebra 2. Het dictaat zal te koop zijn op het secretariaat wiskunde (kamer 203a). Voorts is het dictaat hier online beschikbaar.

Hier vind je extra oefenmateriaal.

Tentamenstof

Hoofdstukken 21 tot en met 26 van het dictaat.

Tentamenregeling

Het eindcijfer is het gemiddelde van het cijfer voor het tentamen en het cijfer voor de huiswerkopgaven, mits het tentamencijfer niet lager is dan een 4.5. Bij het tentamen mogen boeken, dictaten en aantekeningen gebruikt worden, maar geen rekenmachines en andere elektronische hulpmiddelen.

Oude tentamens

Achterin het dictaat staan oude tentamens. Meer exemplaren kun je vinden op de tentamenpagina van het instituut (dat van 2012 heeft uitwerkingen). Hier staat een uitwerking van het tentamen van 12 juni 2006.
Laatste wijziging: .