Mededelingen

Rooster

Hoorcollege:Maandag van 11:15u tot 13:00u in Snellius 312.
Docent: Bas Edixhoven (kamer 236).
Werkcollege:Woensdag van 9:00u tot 10:45u in Snellius 312.
Docenten: Michiel Jespers (jespersc at xs4all dot nl) en Ivo Kok (ivokok at telfort dot nl>)
Mail huiswerk en vragen over huiswerk naar Michiel en Ivo.
Tentamen: donderdag 18 juni 2015 van 14:00u tot 17:00u.
Hertentamen: maandag 6 juli 2014 van 10:00u tot 13:00u.

Huiswerk

Collegedatum Inleverdatum 2-puntsopgaven 3-puntsopgaven
2 februari9 februari §21: 15, 19, 23, 26, 29 §21: 18, 24, 39, 44.
9 februari16 februari §21: 20, 21, 36, 37 §21: 30, 35, 38.
16 februari23 februari §22: 7, 8, 36 §22: 9, 11, 12, 30, en 151.5 van de tekst over universele eigenschappen.
23 februari2 maart §22: 15, 19, 27, 31 §22: 13, 17, 21, 39.
2 maart16 maart §23: 9, 10, 14, 17 §23: 11, 12, 15, 18.
9 maart deze week geen college en geen werkcollege
16 maart23 maart §23: 22, 23, 28 §23: 20, 24, 26.
23 maart30 maart§23: 30; §24: 9, 11 §23: 29, 37; §24: 12.
30 maart20 april§24: 2, 15, 16 §24: 19, 40, 43, 47.
6 april deze week geen college, voorbeeld §24 X^4-2 wordt op werkcollege voorgedaan.
13 april deze week geen college en geen werkcollege
20 april4 mei§24: 22, 28, 36 §24: 30, 37, 45.
27 april deze week geen college
4 mei11 mei§25: 16, 18, 20; §25: 15 (hint: gebruik de oppervlakte), 19 (inclusief ster), 22 (hint: K(x) \subset K(x_1,...,x_n) met x_i^2 in K), 24.
11 mei 18 mei§25: 7 (hint: gebruik Stelling 25.15), 8, 27; §25: 32 (hint: X^p-X=...), 33 (X^p-X=...), 34, 43.
18 mei Het tentamen van 2014 wordt behandeld door Rodolphe, het hertentamen van 2014 is het proeftentamen (zie de regeling in de opmerkingen hieronder).
27 meiProeftentamen wordt besproken door Bas en Rodolphe.

Opmerkingen

  1. Het is ten strengste verboden om langer dan een uur aan een opgave te werken zonder een vraag te stellen aan Michiel, Ivo, of Bas, of een andere bevoegde. Dit om jullie tegen jezelf te beschermen. Vragen stellen kan in persoon of per email. Laat ons dan wel weten wat je al hebt geprobeerd.
  2. Huiswerkcijfer. Het laagste huiswerkcijfer telt niet mee voor het gemiddelde.
  3. Proeftentamen. Je wordt geacht dit zelfstandig te maken, en uiterlijk op 27 mei aan het begin van de bespreking in te leveren. Als je het proeftentamen serieus maakt, dan tellen de laagste 2 huiswerkcijfers niet mee voor het gemiddelde.

Omschrijving

Galoistheorie en de toepassingen daarvan vormen het hoofdthema van het college. We schenken aandacht aan de klassieke toepassingen op de Griekse constructieproblemen en de oplosbaarheid van polynoomvergelijkingen door radicalen. Behandeld worden: lichaamsuitbreidingen, eindige lichamen, normaliteit en separabiliteit, Galoiscorrespondentie, cyclotomische uitbreidingen, constructieproblemen, radicaalformules, hoofdstelling van de algebra, kwadratische reciprociteit, categorieën en functoren.

Voorkennis: Lineaire algebra 1, Algebra 1 en Algebra 2.

Beloning: 6 EC.

Literatuur

Richtlijn voor het college is het dictaat Algebra 3 (druk uit 2012) van Peter Stevenhagen. Dit is het vervolg op de dictaten Algebra 1 en Algebra 2. Het dictaat is te koop op het secretariaat wiskunde (kamer 203a) voor 7 euro. Voorts is het dictaat hier online beschikbaar.

Hier vind je extra oefenmateriaal.

Hier wat extra tekst over universele eigenschappen en een constructie van algebraische afsluitingen.

Hier een Sage worksheet met wat voorbeelden hoe je in Sage kunt rekenen.

Tentamenstof

Hoofdstukken 21 tot en met 25 (minus Wortelformules) van het dictaat.

Tentamenregeling

Het eindcijfer is het gemiddelde van het cijfer voor het tentamen en het cijfer voor de huiswerkopgaven, mits het tentamencijfer niet lager is dan een 4.5. Bij het tentamen mogen boeken, dictaten en aantekeningen gebruikt worden, maar geen rekenmachines en andere elektronische hulpmiddelen (dus ook geen telefoons).

Oude tentamens

Achterin het dictaat staan oude tentamens. Meer exemplaren kun je vinden op de tentamenpagina van het instituut (dat van 2012 heeft uitwerkingen). Hier staat een uitwerking van het tentamen van 12 juni 2006.
Laatste wijziging: .