Continue Wiskunde 2, voorjaar 2022, 3EC

Tentamens 2021-22+uitwerkingen (pdf)

Tentamen Continue wiskunde 2, 27/6/2022 uitwerking
Herkansing Continue wiskunde 2, 20/7/2022 uitwerking

Docent en assistenten

Docent:
Jan-Hendrik Evertse,  evertse at math.leidenuniv dot nl, Snellius, kamer 248, tel. 071-5277148

Assistenten (begeleiding en nakijken van huiswerk):
Yasmin Roshandel (coördinator), Amber van den Broek, Anna Golova, Judith Mourits, Dante de Roos, Maksim Terentev, Matthijs Valten.

De assistenten kijken het huiswerk na en bepalen ook de normering van het huiswerk. Neem voor vragen hierover contact met hen op, op het emailadres assistenten.cw2.2022 at gmail dot com.

Fora op brightspace

Op de brightspace-pagina van Continue wiskunde 2, onder 'discussions' zijn drie fora geopend, waarop je vragen kan stellen: vragen stellen over het college, vragen stellen over het huiswerk, algemene vragen. Deze vragen zijn leesbaar voor alle studenten die zich voor de fora hebben ingeschreven. Stel hierop vragen waarvoor je denkt dat die ook voor andere studenten van belang zijn. Op de fora kun je je vragen ook anoniem stellen. Gebruik voor wiskundevragen de fora. Op de fora kun je wiskundesymbolen gebruiken.

Collegeopzet

Het eerste uur is er een hoorcollege, daarna is er een kwartier pauze, en daarna een half uur werkcollege. Tijdens het hoorcollege kunnen de studenten aantekeningen maken van wat de docent opschrijft en wordt het boek niet gebruikt. Ook laptops en smartphones (en tablets, voorzover die niet worden gebruikt om aantekeningen te maken) zijn bij het hoorcollege volstrekt overbodig. Tijdens de werkcolleges kunnen studenten zelf opgaven uit het boek proberen. Hierbij kunnen ze vragen stellen aan de assistenten en de docent die bij het werkcollege aanwezig zijn.

Tentamenregeling

Onderaan deze webpagina staan oude tentamenopgaven met de uitwerkingen.

Tentamendata

Tentamen: maandag 27 juni, 09:00-11:00, USC (Universitair Sport Centrum), sporthal en danszaal, eerst de sporthal opvullen
Herkansing: woensdag 20 juli, 13:00-15:00, USC

Huiswerk

Literatuur

Het college maakt gebruik van het boek

Robert Adams en Christopher Essex, Calculus, a complete course, 8e editie
uitg. Pearson Canada
ISBN-10 10321781074, ISBN-13 9780321781079
Studenten die de 7e editie hebben kunnen die gewoon blijven gebruiken. Inmiddels is er ook een 9e editie; deze kan ook worden gebruikt.
Verder wordt gebruik gemaakt van een extra dictaat over complexe getallen.

Inhoud (onder voorbehoud; hier kan nog iets aan worden veranderd)

Programma met te behandelen stof, huiswerkopdrachten en inleverdata (onder voorbehoud)

Het is niet uitgesloten dat in de onderstaande tabel nog iets wordt veranderd. Tijdens het college worden in de tabel links geplaatst naar pdf-bestanden met de huiswerkopdrachten.
Bij elk college staan links naar video's die ik in 2020 heb opgenomen (dia's waarop de stof staat met mondelinge toelichting) en pdf-s met de dia's zonder geluid zodat je snel iets op kan zoeken.
Alle colleges worden gegeven in Gorlaeus, zaal C3.
Datum Behandelde stof   Inleverdatum huiswerk 
ma 4 apr
11:15-13:00
Inleiding integraalrekening: onbepaalde integraal, bepaalde integraal, berekening van oppervlaktes; §§2.10, 5.3, 5.4, 5.5. video met geluidpdf zonder geluid
oefenopgaven: §2.10: 3,5,13,15; §5.4: 5,7; §5.5: 11, 21.


wo 6 apr
11:15-13:00
Integratietechnieken: substitutieregel, partiële integratie: §§5.6, 6.1. video met geluidpdf zonder geluid
oefenopgaven: §5.6: opgaven 1,3,5,7,9; §6.1: opgaven 1,3,5.
HUISWERK 1
Op blz. 2 en 3 staan enkele uitgewerkte voorbeelden.
wo 13 apr, 11:15
ma 11 apr
11:15-13:00
Oneigenlijke integralen, inhouden van omwentelingslichamen: §§6.5,7.1. video met geluidpdf zonder geluid
oefenopgaven: §6.5: opgaven 3,5,7,9; §7.1: opgaven 1,5 (alleen om x-as), misschien 3.


wo 13 apr
11:15-13:00
Functies van twee variabelen §12.1, partiële afgeleiden §12.3. video met geluidpdf zonder geluid
Oefenopgaven: §12.1: opgaven 1,3,19,21,25; §12.3: opgaven 1,3,7,13,15.
HUISWERK 2
wo 20 apr, 11:15
wo 20 apr
11:15-13:00
Hogere orde partiële afgeleiden §12.4; kritieke punten, maxima en minima van functies van twee variabelen §13.1. video met geluidpdf zonder geluid
Oefenopgaven: §12.4: 1,2,6; §13.1: 1,3,5


ma 25 apr
11:15-13:00
Maxima en minima van functies van twee variabelen op begrensde gebieden §§13.1,13.2. video met geluidpdf zonder geluid
Oefenopgaven: §13.1: opgaven 5,7,26
HUISWERK 3
ma 2 mei, 11:15
ma 2 mei
11:15-13:00
Complexe getallen, zie extra dictaat Complexe getallen Rekenen met complexe getallen, complex geconjugeerde, modulus, oplossen van kwadratische vergelijkingen, §1. video met geluidpdf zonder geluid
Oefenopgaven: §1: 1b; 2b,c,e; 3a,c; 8a,b.
wo 4 mei
11:15-13:00
Modulus en argument; machtsverheffen en worteltrekken (als er tijd is). video met geluidpdf zonder geluid
Oefenopgaven: blz. 5: 5a,b; blz. 9: 2a,b, 3cd
HUISWERK 4
wo 11 mei, 11:15
ma 9 mei
11:15-13:00
Worteltrekken, complexe e-macht. video met geluidpdf zonder geluid
Oefenopgaven: blz. 9 van het extra dictaat: opgaven 1abcd,3cd,5cd.
wo 11 mei
11:15-13:00
Rijen en reeksen §§9.1,9.2 van het boek. video met geluidpdf zonder geluid
Oefenopgaven: §9.1: 15,17,19; §9.2: 1,3,5
HUISWERK 5
wo 18 mei, 11:15
ma 16 mei
11:15-13:00
Convergentiecriteria voor reeksen §9.3.video met geluidpdf zonder geluid
Oefenopgaven: §9.3: opgaven 1,3,5,9,11
wo 18 mei
11:15-13:00
Convergentiecriteria voor reeksen (vervolg) §9.3. video met geluidpdf zonder geluid
HUISWERK 6
wo 25 mei, 11:15
ma 23 mei
11:15-13:00
Oud tentamen behandelen. video met geluidpdf zonder geluid
wo 25 mei
11:15-13:00
Vragenuur
ma 27 juni 09:00-11:00, USC, sporthal en danszaal: TENTAMEN
eerst de sporthal opvullen.

Stof: Alles wat op het college is behandeld+de huiswerkopgaven die je hebt ingeleverd.
Dit komt overeen met het extra dictaat van complexe getallen (helemaal) en de volgende paragrafen van het boek. Op het tentamen worden geen bewijzen gevraagd.
Integraalrekening: §§2.10, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 6.1, 6.5, 7.1 (alleen inhouden van onwentelingslichamen om de x-as)
Functies van meer variabelen: §§12.1, 12.3, 12.4, 13.1
Complexe getallen: het bijgevoegde dictaat
Reeksen: §§9.2+ wat je van §9.1 nodig hebt om §9.2 te begrijpen. Van §9.2 hoef je alleen meetkundige reeksen te kennen.

 • Van de stellingen die op het college zijn genoemd hoef je niet de bewijzen te kennen, maar je moet de stellingen wel toe kunnen passen.

 • Je moet op het tentamen niet alleen de antwoorden geven maar ook uitleggen hoe je er aan komt. Wanneer je een verkeerd antwoord geeft maar het idee in de uitwerking goed is, worden er wel punten afgetrokken maar wordt de vraag niet helemaal fout gerekend. Wanneer je een correct antwoord geeft maar geen uitwerking erbij (of een argument dat nergens op slaat) wordt de vraag helemaal fout gerekend. De kans op fouten is het kleinst wanneer je de uitwerkingen netjes opschrijft en consequent haakjes gebruikt. Let op de mintekens.

 • Vergeet niet je voornaam en achternaam (IN HOOFDLETTERS) en studentnummer DUIDELIJK LEESBAAR op ELK vel tentamenpapier te zetten (geen overbodige opmerking want vaak zijn namen niet goed leesbaar of helemaal vergeten en dan kan het cijfer natuurlijk niet worden geregistreerd);

 • Je mag een eenvoudige wetenschappelijke calculator gebruiken (bijvoorbeeld te koop bij de HEMA of Action of iets dergelijks voor onder de 15€) maar geen andere hulpstukken zoals grafische rekenmachine, laptop, tablet, smartphone, aantekeningen, boek en dergelijke. Op het tentamenvel staan enkele formules.
 • wo 20 juli 13:00-15:00, USC: HERKANSING

  Oude tentamens+uitwerkingen (pdf)

  In 2020 werden het tentamen en herkansing Continue wiskunde 2 on-line gegeven en daarbij werden verschillende versies van het tentamen gebruikt.
  In 2019 vielen door omstandigheden enkele colleges van Continue wiskunde 2 uit waardoor de stof over reeksen niet kon worden behandeld. Daardoor bevatten het tentamen en de herkansing van Continue wiskunde 2 2019 geen opgaven over reeksen.
  Tot en met najaar 2014 was er één vak Continue wiskunde dat dezelfde stof bevatte als Continue wiskunde 1 en 2 samen. De tweede deeltentamens hiervan komen overeen met de tentamens van Continue wiskunde 2. De hele tentamens van Continue wiskunde zoals dat tot en met najaar 2014 werd gegeven gaan over de stof van Continue wiskunde 1 en 2 samen.
  Tentamen 2020-21 uitwerking
  1e Herkansing 2020-21 uitwerking
  2e Herkansing 2020-21 uitwerking
  Tentamen 2019-20 (1e versie) uitwerking
  Tentamen 2019-20 (2e versie) uitwerking
  Tentamen 2019-20 (3e versie) uitwerking
  Herkansing 2019-20 (1e versie) uitwerking
  Herkansing 2019-20 (2e versie) uitwerking
  Tentamen 2018-19 uitwerking
  Herkansing 2018-19 uitwerking
  Tentamen 2017-18 uitwerking
  Herkansing 2017-18 uitwerking
  Tentamen 2016-17 uitwerking
  Herkansing 2016-17 uitwerking
  Tentamen 2015-16 uitwerking
  Herkansing 2015-16 uitwerking
  2e deeltentamen 2014-15
  heel tentamen 2014-15
  uitwerking van beide
  herkansing 2e deeltentamen 2014-15
  herkansing heel tentamen 2014-15
  uitwerking van beide
  2e deeltentamen 2013-14
  heel tentamen 2013-14
  uitwerking van beide
  herkansing 2e deeltentamen 2013-14
  herkansing heel tentamen 2013-14
  uitwerking van beide
  2e deeltentamen 2012-13
  heel tentamen 2012-13
  uitwerking van beide
  herkansing 2e deeltentamen 2012-13
  herkansing heel tentamen 2012-13
  uitwerking van beide
  2e deeltentamen 2011-12 uitwerking
  herkansing 2e deeltentamen 2011-12
  herkansing heel tentamen 2011-12
  uitwerking van beide