Website bachelorseminarium algebra, meetkunde en getaltheorie

Voorjaar 2019

Voor algemene informatie, zie de beschrijving in de studiegids, of de meest recente versie daarvan.

Plaats: week 1: zalen 407-409 en 174, vanaf week 2: 401.
Data: zie hier.
Tijd: 13:30 - 16:15.

Hier vind je de lijst van aangeboden onderwerpen voor de bachelorscriptie, en het programma van het seminarium.

Hier vind je voorbeelden van een bachelorscriptie-titelpagina en bestanden om die te maken.

De deadline voor het inleveren van de bachelorscriptie is 21 juni 2019. De eindversie van je scriptie lever je als pdf-file in per email aan je begeleider(s), met cc: aan de organisatoren van het seminarium.

Voor de administratieve procedure rondom het bachelorexamen kijk je hier.

Let in het bijzonder op de volgende zaken: (1) Meld je aan bij het Educatief Centrum zodra je weet dat je wilt afstuderen. Vraag hierbij het zogenaamde Aanvraagformulier Bachelordiploma (=het Studieplan) op. De gebruikelijke aanmeldtermijn als je wilt gaan afstuderen is 1 juni. (2) Vul dit formulier zodra je het hebt ontvangen in en laat dit door de studieadviseur goedkeuren en ondertekenen. Nog niet al je resultaten hoeven op dat moment in uSis te staan, maar duidelijk moet zijn met welk vakkenpakket je wilt afstuderen.

Voor de bachelorprojecten hoef je je niet in te schrijven in uSis.

Uitreiking van de bachelordiploma's Wiskunde vindt plaats eind september 2019.

Zie hier voor de bachelorscripties van voorafgaande jaren, en voor de lijsten van aangeboden onderwerpen in het voorjaar van 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 en 2018.

Er is ook een bachelorseminarium Analyse, Stochastiek en Besliskunde.