Algebra 2 (Najaar 2019)

Mededelingen

Algemeen

Docent:  Peter Stevenhagen
Assistenten: Tiemar Mepschen, Alex Spieksma, Marwan Annouri
E-mail (Huiswerk en vragen): algebra2.huiswerk@gmail.com
Voor waar en wanneer, kijk vooral op het Rooster. Voor het werkcollege zijn de zalen 401 en 402 geboekt.
Hierbij, het dictaat van Algebra 2 van Peter Stevenhagen. Alsook zijn dictaat van Algebra 1, waarvan we hoofdstuk 9 zullen bestuderen.
Een papieren versie van het dictaat is te koop bij het secretariaat wiskunde (kamer 203a, Snellius gebouw).
Het eindcijfer bestaat uit huiswerk (25%) en een (her-)tentamen (75%). Voor het (her-)tentamen moet minstens een 5.5 gehaald worden om het vak te halen.

Huiswerk


Inleverdatum 2-puntsopgaven 3-puntsopgaven
1 12 september (§11)   11, 13, 15, 17, 22 (§11)   4, 14, 16, 18, 25, 28
2 19 september (§11)   20, 35, 36, 51, 52, 53 (§11)   23, 26, 34, 44, 63, 72
3 26 september (§12)   12, 13, 19, 20, 26, 27, 38 (§12)   14, 22, 24, 25, 28
4 10 oktober (§12)   33, 34, 42, 52, 61 (§12)   (35+36, samen 3 punten), 49, 56, 58, 59, 66
5 17 oktober (§12)   43, 50, 51, 53, 62 (§12)   54, 60, 63, 64, 65
6 24 oktober (§13)   10, 14, 19, 20, 22, 25 (§13)   11, 12, 15, 23, 24, 26
7 31 oktober (§14)    5, 9, 10, 11, 14    (§13)    34, 36, 37    (§14) 13, 17
8 14 november (§15)    20, 21, 22, 25, 26, 30, 35, 37 (§15)    18, 24, 29, 38, 42
9 21 november (§9)   11, 17    (§16)   13, 14, 15 (§9)   10, 16    (§16)   16, 17, 23
10 28 november (§9)    13, 14, 15, 18, 20 21 (§9)    12, 19, 22    (§16)    60
11 5 december (§9)    39    (§16)    24, 25, 26, 28 (§9)    38, 40, 41, 43    (§16)    27
12 12 december (§16)    35, 38, 40, 41, 48, 53 (§16)    43 (alleen de matrix uit vraag 40), 44, 46, 47
12 12 december Deze dag zullen we tentamens gaan oefenen      

Opmerkingen bij opgaven

  1. (§15) In hoofdstuk 15 zijn ringen steeds commutatief. Zie opmerking bij het begin van de oefeningenreeks van het hoofdstuk.

Tentamen

De stof zal hoogstwaarschijnlijk dezelfde zijn als die van vorig jaar.
Toen behoorde tot de stof hoofdstukken 11-16 uit Algebra 2 en hoofdstuk 9 uit Algebra 1. Waarbij de hoofdstukken 9 en 15 niet volledig, specifiek: Oude tentamens kun je vinden op de tentamenpagina van het instituut.

Naar het tentamen mag je meebrengen: een niet-grafische rekenmachine (heb je niet nodig), de dictaten van Algebra I & II. De dictaten liefst zo leeg mogelijk, dus bv. zonder uitwerkingen van oudtentamens.

Succes!


Laatste wijziging: .