Lijst aangeboden onderwerpen bachelorscripties algebra, meetkunde en getaltheorie, voorjaar 2016


Dit is een voorlopige lijst. Indien U alvast een optie wilt nemen op een of meerdere onderwerpen, neem dan contact op met de organisatoren van het seminarium.


Terug naar de website van het seminarium.