Besliskunde
versie: februari 2018.
Naast vakken en begeleiding van bachelor- en masterstudenten organiseert de Besliskunde groep jaarlijks rond Maart (wie biedt zich aan?) een alumni-student seminarium, met aansluitend borrel en hap in de Foo-bar. Oud-studenten spreken over hun werk, en zijn na afloop graag bereid vragen van studenten over mogelijke toekomstperspectieven te beantwoorden.

Vakken

De volgende vakken worden in deze richting gegeven:
Besliskunde 1 / Optimalisering (docent: Spieksma)
BK 1 behandelt onderwerpen uit de Combinatoriek/Enumeratie, Dynamische en Lineaire Programmering en Complexiteitstheorie, zie rooster.
Voor gedetailleerde informatie zie opt-pagina.

Besliskunde A / Stochastische Besliskunde (docent: Spieksma)
BKA is behandelt onderwerpen als Vernieuwingstheorie, Markov(beslissings)theorie, Wachttijdtheorie en Simulatie zie rooster voor de vakbeschrijving en college voor gedetailleerde informatie. Het is ook geschikt als onderdeel van een minor voor Delftse studenten. In overleg kan extra werk gedaan worden om een vereist aantal punten te halen.

Besliskunde B / Discrete Besliskunde (docent: Spieksma)
BK3 behandelt onderwerpen uit de Speltheorie, Grafentheorie, Enumeratie, en Netwerkoptimalisatie. Voor het volgen van dit vak is Besliskunde A niet nodig. Vanaf 2019 wordt het aangepast aan het nieuwe curriculum. rooster en college.

Besliskunde 4 / Geavanceerde onderwerpen uit de Besliskunde (zelfstudie)
Afhankelijk van het aantal te behalen studiepunten kan de student kan in overleg met Spieksma een aantal hoofdstukken uit het BK4 dictaat bestuderen en hierover opgaven maken. Stuur alstjeblieft ook een mailtje naar bk4leiden at gmail.com met je gegevens, de hoofdstukken die je van plan bent te maken en je planning. Er is in principe 1 uiterste inleverdatum per jaar: als je je uitwerkingen voor eind februari (eind maart in 2019) inlevert, zijn deze begin juni nagekeken! Uitwerkingen worden dus alleen in het voorjaar nagekeken. Mocht dat problemen opleveren, neem dan tijdig contact met de docent op!!
Voor elk hoofdstuk moet minstens een 6 worden gehaald.
Vanaf sept. 2018 wordt het vak afgesloten met een kort mondeling, waarbij het huiswerk wordt doorgenomen.

De laatste versie is van februari 2019 (met dank aan Mayke). Voor vragen en het inleveren van opgaven, mail s.v.p. naar bk4leiden at gmail.com, of leg ze in het postvakje van Mayke Schouten-Straatman of van Floske Spieksma. Bij electronisch inleveren van je huiswerk, graag de uitwerkingen van elk hoofdstuk als aparte pdf inleveren. Voor vragen kun je langs lopen bij Floske of Mayke.

Markov Decision Processes
Het dictaat is nog `in ontwikkeling', zie hier.

Stochastic Processes
Mastermath vak, gedoceerd 2005--2018, zie hier.

Bachelor/Masterscripties
Activiteiten
Afstudeerscripties
(komt nog..)


Bachelorprojecten

Projecten 2018
Projecten 2017

Projecten 2016
Projecten 2015
Projecten 2014

Projecten 2013
Projecten 2012 Projecten 2011
Projecten 2010