Website bachelorseminarium Algebra, Meetkunde en Getaltheorie (AMG)

Voorjaar 2020

Voor algemene informatie, zie de beschrijving in de studiegids, of de meest recente versie daarvan.

Plaats: Sn407-409 in de eerste week (27--31 januari), daarna Sn405.
Data: zie hier.
Tijd: woensdagen, 14:15 - 17:00.

Hier vind je de lijst van aangeboden onderwerpen voor de bachelorscriptie, en het programma van het seminarium.

Hier vind je voorbeelden van een bachelorscriptie-titelpagina en bestanden om die te maken.

De deadline voor het inleveren van de bachelorscriptie is 30 juni 2020. De eindversie van je scriptie lever je als pdf-file in per email aan je begeleider(s), met cc: aan de organisatoren van het seminarium.

Voor de administratieve procedure rondom het bachelorexamen kijk je hier.

Let in het bijzonder op de volgende zaken: (1) Meld je aan bij het Educatief Centrum zodra je weet dat je wilt afstuderen. Vraag hierbij het zogenaamde Aanvraagformulier Bachelordiploma (=het Studieplan) op. De gebruikelijke aanmeldtermijn als je wilt gaan afstuderen is 1 juni. (2) Vul dit formulier zodra je het hebt ontvangen in en laat dit door de studieadviseur goedkeuren en ondertekenen. Nog niet al je resultaten hoeven op dat moment in uSis te staan, maar duidelijk moet zijn met welk vakkenpakket je wilt afstuderen.

Voor het bachelorseminarium dient men zich via uSis in te schrijven; dit geldt zowel voor studenten die uitsluitend wiskunde studeren als voor studenten die een dubbele bachelor doen. De uiterste datum voor inschrijving is 30 november 2019.

Het bachelorproject is 18 EC waard, en 24 EC voor studenten die een dubbele bachelor doen.

Uitreiking van de bachelordiploma's Wiskunde vindt plaats eind september 2020.

Zie hier voor de bachelorscripties van voorafgaande jaren, en voor de lijsten van aangeboden onderwerpen in het voorjaar van 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019.

Er is ook een bachelorseminarium Analyse, Stochastiek en Besliskunde (ASB).