Beschrijving

Dit is de webpagina van het vak Lineaire Algebra 2 van de Bacheloropleiding wiskunde van Leiden en Delft. Er bestaat ook een ander college Lineaire Algebra 2 voor Natuurkunde en Sterrekunde (LA2na) dat op dezelfde dag wordt gegeven door dr Kooman dat deel uitmaakt van de opleiding natuurkunde.

Lineaire algebra is de theorie van vectorruimten. In dit college zijn dit vectorruimten over R of C. Centraal staat een aantal structurele begrippen: lineaire afbeelding, duale vectorruimte, inproducten, Hilbertruimte, en het spectrum van een operator (endomorfisme). Twee hoogtepunten van het college zijn Jordans normaalvorm, die operatoren op een eindigdimensionale ruimte klassificeert, en de spectraalstelling die zegt dat zo'n operator unitair diagonaliseerbaar is dan en slechts dan als hij commuteert met zijn geadjungeerde.

Aankondigingen

Praktische informatie:

Docent: Marco Streng (Universiteit Leiden)
Werkcollege: Jeroen Hekking, kamer 205, jeroenhekking at xs4all.nl
Herman Rohrbach, kamer 205, hermanrohrbach at gmail.com
Mara Smeele, kamer 205, marasmeele at gmail.com
Tristan Tilly, kamer 205, tillij.t at gmail.com
Rooster: Woensdagen, van 4 september tot en met 11 december,
met uitzondering van 2 oktober en 6 november
9:00 - 10:45, college in zaal C3 in het Gorlaeusgebouw
11:15 - 13:00, werkcollege in zalen 312, B1 en B2 in het Snelliusgebouw

Literatuur

Syllabus Linear Algebra II, Michael Stoll. Deze is te koop voor 7 euro (de kosten van het drukken) in kamer 203a.

Voorkennis

Syllabus Linear Algebra I, Ronald van Luijk en Michael Stoll.

Huiswerk en tentamen

Huiswerk:
Er komen 5 huiswerkopdrachten, de deadline is voor aanvang van het hoorcollege op woensdagochtend. Het huiswerk moet in latex geschreven zijn. Kom ruim op tijd, of stuur het huiswerk bij kans op vertraging via email naar Tristan Tilly (tillij.t at gmail.com). Huiswerk via email moet als pdf-bestand ingestuurd worden.
Te laat ontvangen huiswerk wordt niet nagekeken, maar daar staat tegenover dat alleen de beste vier huiswerkcijfers meetellen, dus één keer missen hoeft cijfertechnisch geen probleem te zijn. Dit betekent natuurlijk niet dat het verstandig is om het laatste huiswerk te laten zitten als je de andere vier goed gemaakt hebt: elk huiswerk is een belangrijke oefening in een ander deel van de stof en een controle of je alles begrepen hebt.
De dagen van de huiswerkdeadlines staan hieronder in het weekschema en daar verschijnen te zijner tijd ook de opdrachten zelf.
De beste vier op tijd ingeleverde opdrachten tellen voor 20% mee in het eindcijfer. Het tentamen telt mee voor 80%.

Tentamen:
vrijdag 17 januari 2014, 10:00-13:00, locatie wordt bekendgemaakt op het informatiescherm

Oude tentamens zijn te vinden op de tentamenpagina.

Hertentamen:
donderdag 13 maart 17 april 2014, 14:00-17:00, locatie wordt bekendgemaakt op het informatiescherm.

Weekschema

Toekomstige datums zijn planning. Voor nog verdere plannen, zie "Geplande stof".

DatumOnderwerpWerkcollege
14 sepSectie 1: herhaling eigenwaarden, diagonaliseerbare endomorfismenwerkcollege-opgaven o1.pdf
211 sepSectie 2: Cayley Hamilton, minimumpolynoomwerkcollege-opgaven o2.pdf
318 sepSectie 3: nilpotente endomorfismen (details van het bewijs van het college)
9:00 deadline huiswerk 1
werkcollege-opgaven o3.pdf
425 sepSectie 4: directe som van endomorfismen werkcollege-opgaven o4.pdf
2 oktgeen collegegeen werkcollege
59 oktSectie 5: de Jordan-normaalvorm
extra voorbeelden
uitgewerkte versie van het algoritme dat uit het bewijs volgt
9:00 deadline huiswerk 2
werkcollege-opgaven
o5.pdf en een deel van o6.pdf
(negeer de afkorting "HW",
die is van een eerder jaar)
616 oktSectie 6: de dualewerkcollege-opgaven o6.pdf
723 oktSectie 6: de duale werkcollege-opgaven o6.pdf
830 okt Sectie 7: genormeerde vectorruimten
Sectie 8: bilineaire vormen
9:00 deadline huiswerk 3
werkcollege-opgaven
o7.pdf en o8a.pdf
6 novgeen collegegeen werkcollege
913 novSectie 8: bilineaire vormen werkcollege-opgaven
o8a.pdf en o8b.pdf
1020 novSectie 9: inprodukten
9:00 deadline huiswerk 4
werkcollege-opgaven o9a.pdf
1127 novSectie 9: inproduktenwerkcollege-opgaven o9b.pdf
124 decSectie 10: de spectraalstellingwerkcollege-opgaven o10.pdf
1311 decHerhaling
9:00 deadline huiswerk 5
oefenopgaven, oude tentamens, of zie boven bij het college waar je de meeste oefening bij kan gebruiken

Geplande stof

We behandelen Secties 1 tot en met 10 van de syllabus.