Topologie, voorjaar 2016

Organisatie

Colleges: dinsdag 9:00–10:45 (hoorcollege) en 11:15–13:00 (werkcollege)
2 februari t/m 10 mei, met uitzondering van 8 maart en 12 april
Alle hoor- en werkcolleges zijn in zaal 312.
Docent: Peter Bruin, kamer 229, P.J.Bruin@math.leidenuniv.nl
Assistenten: Bart van Munster, bartvanmunster * hotmail * com
Guus de Wit, dewit.guus * gmail * com
(vervang * door de juiste symbolen)
Tentamen: dinsdag 7 juni, 14:00–17:00, zaal 407/409
Hertentamen: donderdag 30 juni, 10:00–13:00, zaal 412

Dit vak wordt getoetst door middel van wekelijks huiswerk en een schriftelijk tentamen. Het huiswerk is steeds een selectie uit de werkcollegeopgaven. Het eindcijfer is het maximum van het tentamencijfer en het gemiddelde van het tentamencijfer en het gemiddelde huiswerkcijfer, waarbij het laagste huiswerkcijfer niet meetelt. Om het vak met een voldoende af te sluiten, moet het tentamencijfer minstens een 5 zijn en het eindcijfer minstens een 5,5.

Literatuur

We gebruiken het boek A Taste of Topology van Volker Runde, hoofdstukken 2, 3 en 5. Het boek is vanaf het universiteitsnetwerk te downloaden via SpringerLink.

Er is een dictaat beschikbaar als extra studiemateriaal, dat grofweg de stof en volgorde van het college volgt. Dit dictaat wordt regelmatig bijgewerkt, maar kan nog fouten bevatten. Commentaar, suggesties en correcties worden op prijs gesteld.

Tentamens van 2006–2014 zijn te vinden op de tentamenpagina. Ook het tentamen van juni 2015 en de voorbeelduitwerkingen zijn beschikbaar.

Behandelde stof

(Toekomstige data onder voorbehoud.)

College Stof Opgaven
2 februari Metrische ruimten (§2.1).
Open en gesloten verzamelingen (§2.2.1–11).
Opgavenblad 1
Aanbevolen: 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 13, 14
9 februari Inwendige, afsluiting, rand (§2.2.12–23).
Convergentie en continuïteit (§2.3).
Opgavenblad 2
16 februari Continuïteit (vervolg).
Volledigheid (§2.4.1–9).
Opgavenblad 3
23 februari Completering (§2.4.10–13).
Topologische ruimten (§3.1.1–10).
Continue afbeeldingen (§3.2.3–4).
Opgavenblad 4
1 maart Topologische ruimten en continuïteit (vervolg), bases (§3.1.16, 18, 24, 27–30).
Producttopologie (§3.3.19).
Opgavenblad 5
15 maart Compactheid (§2.5.1–10; §3.3.1–8). Opgavenblad 6
22 maart Compactheid (vervolg), homeomorfismen, eenpuntscompactificatie (§3.3.9–12, §3.3.23–26).
De stelling van Tichonov (3.3.21) voor eindige producten.
Opgavenblad 7
29 maart Eenpuntscompactificatie (vervolg).
Samenhang, wegsamenhang (§3.4.1–14).
Opgavenblad 8
5 april Samenhangscomponenten, lokale (weg)samenhang (§3.4.15–26). Opgavenblad 9
19 april Homotopie, weghomotopie, fundamentaalgroep (§5.1.1–2, §5.1.5–14). Opgavenblad 10
26 april Overdekkingsruimten, het liften van wegen (§5.2.1–6).
Werking van de fundamentaalgroep op vezels van overdekkingsruimten.
Opgavenblad 11
3 mei Fundamentaalgroepen, homotopie-equivalenties (§5.2.7, §5.1.3–4, §5.1.15–16).
Retracties, dekpuntsstelling van Brouwer (§5.1.17–22).
Opgavenblad 12
10 mei Meer toepassingen van de fundamentaalgroep.
Vragenuurtje

In te leveren opgaven

De inleveropgaven worden steeds aan het eind van het werkcollege bekendgemaakt en moeten uiterlijk op de genoemde datum aan het begin van het werkcollege ingeleverd worden bij een van de assistenten. De opgaven kunnen op papier ingeleverd worden, of elektronisch door een e-mail naar topologie.huiswerk@gmail.com te sturen.

Datum Inleveropgaven
9 februari 10 en 14 (opgavenblad 1)
16 februari 4 en 7 (opgavenblad 2)
23 februari 3 en 5 (opgavenblad 3)
1 maart 3 en 8 (opgavenblad 4)
Bij opgave 3 mag je het resultaat van opgave 2 gebruiken.
15 maart 7 en 10 (opgavenblad 5)
22 maart 4 en 10 (opgavenblad 6)
29 maart 4 en 8 (opgavenblad 7)
5 april 3 en 6 (opgavenblad 8)
19 april 3 en 10 (opgavenblad 9)
26 april 3 en 5 (opgavenblad 10)
3 mei 2 en 9(b)-(c) (opgavenblad 11)
Bij opgave 9 mag je het resultaat van opgave 8 gebruiken.
10 mei 4 en 10 (opgavenblad 12)