Topologie, najaar 2019

Organisatie

Colleges: hoorcollege: maandag 11:15–13:00, Huygens, zaal 106–109
werkcollege: donderdag 11:15–13:00, Snellius, zaal 412 (m.i.v. 19 september niet meer in B1)
2 september t/m 12 december, met uitzondering van 30 september, 3 oktober en 4/7 november
Docent: Peter Bruin, kamer 229, P.J.Bruin@math.leidenuniv.nl
Assistenten: Dax Godding, daxgodding * hotmail * com
Adi Kiang, adi.kiang * planet * nl
Stijn Velstra, s.b.velstra * umail.leidenuniv * nl
(vervang * door de juiste symbolen)
Voor inleveren van huiswerk per e-mail en voor vragen aan alle assistenten: topologie2019@gmail.com
Let op: stuur huiswerk alleen naar dit laatste adres, niet naar afzonderlijke assistenten.
Vragenuurtje: vrijdag 10 januari 2019, 11:15–13:00, Snellius, zaal 401
Tentamen: maandag 13 januari 2020, 14:15–17:15, Snellius, zalen B1 en B3
Hertentamen: "Take home"-tentamen op woensdag 29 en donderdag 30 april.
Inschrijven (uiterlijk 24 april) of meer informatie per e-mail: P.J.Bruin@math.leidenuniv.nl.

Dit vak wordt getoetst door middel van wekelijks huiswerk en een schriftelijk tentamen. Het huiswerk is steeds een selectie uit de werkcollegeopgaven. Het eindcijfer wordt voor 75% bepaald door het tentamencijfer en voor 25% door het gemiddelde huiswerkcijfer, waarbij het laagste huiswerkcijfer niet meetelt. Deze verdeling is ook van toepassing op het hertentamen. Om het vak met een voldoende af te sluiten, moet het tentamencijfer minstens een 5 zijn en het eindcijfer minstens een 5,5.

Het tentamen van 13 januari 2020 en de voorbeelduitwerkingen zijn beschikbaar. Het tentamen is in te zien op vrijdag 24 januari van 11:00 tot 12:00 op kamer 229, of op afspraak.

Literatuur

We gebruiken het dictaat Topologie, dat grofweg de stof en volgorde van het college volgt. Het dictaat zal tijdens het eerste college verkocht worden voor € 5,50. Het is daarna bij het secretariaat te koop; pinnen is mogelijk van 5 september t/m 16 oktober. Het dictaat is ook elektronisch beschikbaar (dictaat.pdf).

De vorige editie van het dictaat (2018) is nog goed bruikbaar; in de nieuwe editie zijn alleen enkele kleine correcties gemaakt. Edities van 2017 of eerder zijn door belangrijke veranderingen in de stof en de opgaven niet meer bruikbaar.

De aanbevolen referentie voor meer materiaal en opgaven is het boek A Taste of Topology van Volker Runde, hoofdstukken 2, 3 en 5. Het boek is vanaf het universiteitsnetwerk te downloaden via SpringerLink.

Behandelde stof

(Toekomstige data onder voorbehoud.)

Hoorcollege Stof Dictaat Boek Werkcollege Opgaven
2 september Metrische ruimten.
Open en gesloten verzamelingen.
§1 §2.1
§2.2.1–11
5 september
(zaal 312)
§1: 1, 2, 3, 5, 7, 10, 12, 13
9 september Inwendige, afsluiting, rand.
Convergentie van rijen.
§1–2 §2.2.12–23
§2.3.1–6
12 september §1: 11, 14, 15, 16, 17, 18
§2: 1, 2
16 september Continue afbeeldingen.
Volledigheid, uniforme convergentie.
§3–4 §2.3.7–11
§2.4.1–6
19 september §2: 3
§3: 1, 4, 6, 7, 9
§4: 1, 2, 3
23 september Completering.
Genormeerde vectorruimten.
§4–5 §2.4.10–13
§2.5.13
26 september §4: 4, 5, 6, 7
§5: 1, 2, 3, 6
7 oktober Genormeerde vectorruimten (vervolg).
Topologische ruimten.
Continue afbeeldingen.
§5–7 §3.1.1–7, 16, 18,
21, 24, 27–30
§3.2.3–6
§3.3.10
10 oktober §5: 5, 7, 8, 9
§6: 1, 2, 3
§7: 4, 5
14 oktober Topologische ruimten (vervolg).
Homeomorfismen.
Constructies van topologische ruimten.
§6–8 §3.1.8–10
Exercises 3.1.8, 3.2.6
§3.3.19
17 oktober §6: 4, 5, extra: 6
§7: 1, 2, 6, 7, 9
§8: 1, 2
21 oktober Quotiënt- en producttopologie.
Compactheid.
§8–9 §2.5.1–10
§3.3.1–9, 11–12
24 oktober §8: 4, 5, 6, 8, 9
§9: 3, 4, 5, 6, 7
28 oktober Compactheid (vervolg).
Samenhang.
§9–10 §3.3.21, 23–26
§3.4.7–8
31 oktober §9: 8, 9, 10, 11, 12, 13
§10: 2, 3, 5
11 november Samenhang, wegsamenhang.
Homotopie.
§10–11 §3.4.1–6, 9–19, 25
§5.1.1–6
14 november §10: 4, 6, 7, 9, 10, 14, extra: 16, 17
§11: 1, 2
18 november Homotopie, weghomotopie.
De fundamentaalgroep.
§11–12 §5.1.7–14 21 november §11: 3, 4, 5, 6, 7
§12: 1, 2, 3
25 november Overdekkingsruimten.
Het liften van wegen.
§13 §5.2.1–6 28 november §12: 4, 5
§13: 1, 3, 4, 5, 6
2 december De fundamentaalgroep van de cirkel.
Fundamentaalgroepen en continue afbeeldingen.
§14–15 §5.1.15, 23–24
§5.2.7
5 december §14: 1, 2, 3, 4
§15: 1, 2, 3, 8
9 december Fundamentaalgroepen en homotopie-equivalenties.
De dekpuntsstelling van Brouwer.
§15 §5.1.16–22, 25–27 12 december §15: 4, 6, 7, 10, 11
tentamen januari 2019 (zie onder)

In te leveren opgaven

De inleveropgaven moeten uiterlijk op de genoemde datum aan het begin van het werkcollege (11:15) ingeleverd worden. Inleveren mag op papier of elektronisch (e-mailadres: topologie2019@gmail.com).

Datum Inleveropgaven
12 september §1: 3, 13 (interpreteer ‘discreet’ in opgave 13(1) als in de definitie onderaan blz. 9 van het dictaat; in het college is 13(2) als definitie gegeven)
19 september §1: 18; §2: 2
26 september §3: 7; §4: 2
10 oktober §4: 6; §5: 2
17 oktober §6: 3; §7: 4
24 oktober §7: 2; §8: 1
31 oktober §8: 8; §9: 7
14 november §8: 10b; §9: 10 en 13
21 november §10: 7; §11: 2
28 november §11: 6; §12: 1
5 december §12: 5; §13: 5
12 december §14: 4; §15: 2

Oude tentamens

De (her)tentamens van de afgelopen jaren staan hieronder en ook op de algemene pagina met oefententamens van de opleiding Wiskunde.

tentamen juni 2015 uitwerkingen
hertentamen juli 2015 uitwerkingen
tentamen juni 2016 uitwerkingen
hertentamen juli 2016 uitwerkingen
tentamen juni 2017 uitwerkingen
hertentamen juni 2017 uitwerkingen
tentamen januari 2018 uitwerkingen
hertentamen april 2018
tentamen januari 2019 uitwerkingen
hertentamen april 2019