Topologie, najaar 2021

Organisatie

Hoorcollege: woensdag 11:15–13:00
Huygens, zaal 204 (8 september t/m 3 november)
Huygens, zaal 226 (10 november t/m 15 december)
Werkcollege: donderdag 11:15–13:00
Snellius, zalen 402, 405 en 408
Data: 6 september t/m 16 december
met uitzondering van 27 en 28 oktober
Docent: Peter Bruin, P.J.Bruin@math.leidenuniv.nl
Assistenten: Bas van der Beek, Sam van Buuren en Derk Schelvis
leidentopologie@gmail.com (niet voor inleveren van huiswerk)
Vragenuur: woensdag 22 december, 11:15–13:00
online (Zoom-link op Brightspace)
Tentamen: woensdag 5 januari 2022, 10:15–13:15
Huygens, zalen 226 en 211-214
Het tentamen en de voorbeelduitwerkingen zijn beschikbaar.
Hertentamen: woensdag 26 januari 2022, 10:15–13:15
Snellius, zaal 407-409
Het hertentamen en de voorbeelduitwerkingen zijn beschikbaar.

Toetsing

Dit vak wordt getoetst door middel van wekelijks huiswerk en een schriftelijk tentamen. Het huiswerk is steeds een selectie uit de werkcollegeopgaven. Het eindcijfer wordt voor 75% bepaald door het tentamencijfer en voor 25% door het gemiddelde huiswerkcijfer, waarbij het laagste huiswerkcijfer niet meetelt. Deze verdeling is ook van toepassing op het hertentamen. Om het vak met een voldoende af te sluiten, moet het tentamencijfer minstens een 5 zijn en het eindcijfer minstens een 5,5.

Literatuur

We gebruiken het dictaat Topologie, dat grofweg de stof en volgorde van het college volgt. Het dictaat is elektronisch in twee formaten beschibkaar:

Het papieren dictaat is te koop bij het secretariaat ('s ochtends geopend). Betalen kan contant, via pin of via dit betaalverzoek.

De aanbevolen referentie voor meer materiaal en opgaven is het boek A Taste of Topology van Volker Runde, hoofdstukken 2, 3 en 5. Het boek is vanaf het universiteitsnetwerk te downloaden via SpringerLink.

Behandelde stof

Hoorcollege Stof Dictaat Werkcollege Opgaven
8 september Metrische ruimten.
Open en gesloten verzamelingen.
§1 9 september §1: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13
15 september Inwendige, afsluiting, rand.
Convergentie van rijen.
§1–2 16 september §1: 11, 14, 15, 16, 17, 18
§2: 1, 2, 3
22 september Continue afbeeldingen.
Volledigheid, uniforme convergentie.
§3–4 23 september §3: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9
§4: 1, 2, 3, 4
29 september Completering.
Genormeerde vectorruimten.
§4–5 30 september §4: 5, 6, 7, 8, 9
§5: 1, 2, 3, 4, 5
6 oktober Topologische ruimten. §5–6 7 oktober §5: 6, 7, 9
§6: 1, 2, 3, 4, 5, 6
13 oktober Continue afbeeldingen. §6–7 14 oktober §7: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
20 oktober Constructies van topologische ruimten
(college door David Holmes)
§8 21 oktober §7: 9, 10
§8: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9
3 november Compactheid. §9 4 november §8: 8, 10
§9: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
10 november Compactheid (vervolg).
Samenhang, wegsamenhang.
§9–10 11 november §9: 10, 11, 12, 13
§10: 2, 3, 4, 5, 6
17 november Samenhang, wegsamenhang (vervolg).
Homotopie.
§10–11 18 november §10: 7, 9, 10, 14, 16, 17
§11: 1, 2
24 november Homotopie, weghomotopie.
De fundamentaalgroep.
§11–12 25 november §11: 3, 4, 5, 6, 7
§12: 1, 2, 3
1 december Overdekkingsruimten.
Het liften van wegen.
§13 2 december §12: 4, 5
§13: 1, 3, 4, 5, 6
8 december De fundamentaalgroep van de cirkel.
Fundamentaalgroepen en continue afbeeldingen.
§14–15 9 december §14: 1, 2, 3, 4
§15: 1, 2, 3, 8
15 december Fundamentaalgroepen en homotopie-equivalenties.
De dekpuntsstelling van Brouwer.
§15 16 december §15: 4, 6, 7, 10, 11
tentamen januari 2021 (zie onder)

In te leveren opgaven

De inleverdata staan hieronder (steeds een woensdag). De opgaven worden hier minstens een week voor de inleverdatum bekendgemaakt.

Het huiswerk moet ingeleverd worden voor woensdag 17:00. Dit mag via Brightspace (zie "Course Tools -> Assignments") of op papier in het postvak van de assistenten. Inleveren via e-mail is niet toegestaan.

Datum Inleveropgaven
15 september 1.5, 1.8
22 september 1.17, 2.3
29 september 3.4, 4.2
6 oktober 4.6, 5.5
13 oktober 5.7, 6.4
20 oktober 7.2, 7.6
3 november 8.2, 8.6
10 november 9.5, 9.7
17 november 9.10, 10.6
24 november 10.17, 11.2
1 december 11.6, 12.1
8 december 12.5, 13.4
15 december 14.4, 15.1

Oude tentamens

De (her)tentamens van de afgelopen jaren staan hieronder en ook op de algemene pagina met oefententamens van de opleiding Wiskunde.

tentamen juni 2015 uitwerkingen
hertentamen juli 2015 uitwerkingen
tentamen juni 2016 uitwerkingen
hertentamen juli 2016 uitwerkingen
tentamen juni 2017 uitwerkingen
hertentamen juni 2017 uitwerkingen
tentamen januari 2018 uitwerkingen
hertentamen april 2018
tentamen januari 2019 uitwerkingen
hertentamen april 2019
tentamen januari 2020 uitwerkingen
tentamen januari 2021 uitwerkingen
hertentamen maart 2021