Continue Wiskunde 1, najaar 2020, 3EC

Tentamens 2020-21+uitwerkingen (pdf)

Tentamen Continue wiskunde 1, 23/10/2020 uitwerking
Extra tentamen Continue wiskunde 1, 16/11/2020 uitwerking
Herkansing Continue wiskunde 1, 22/12/2020 uitwerking
Extra herkansing Continue wiskunde 1, 29/1/2021 uitwerking

Docent en assistenten

Docent:
Jan-Hendrik Evertse,   evertse at math.leidenuniv.nl, Snellius, kamer 248, tel. 071-5277148

Assistenten (begeleiding en nakijken van huiswerk en tentamen):
Jeske Bol  jeske_bol at hotmail.com
Tom Borsje  tom.borsje at gmail.com
Randy den Braven  randydenbraven at gmail.com
Tim Greven  timgreven at live.nl
Koen Looijmans  koen.looijmans at gmail.com
Yasmin Roshandel  Yasminroshandel1 at gmail.com

Collegeopzet

De on-line hoorcolleges bestaan uit video's met dia's waarop de stof wordt uitgelegd, voorzien van mijn mondeling commentaar. Ik zal deze video's op de brightspace-pagina van Continue wiskunde 1 zetten, onder on-line colleges. Voorlopig worden ze ook op deze webpagina gezet, zie de links in de tabel hieronder waar het gedetailleerde programma staat beschreven. De video's worden voor dat het college begint op de brightspacepagina gezet dus je kan ze desgewenst eerder bekijken. Je kan een video altijd even stil zetten, of een gedeelte ervan opnieuw bekijken. Ik zal ook pdf-bestanden met dia's zonder geluid op de brightspacepagina van Continue wiskunde 1, en voorlopig ook in de tabel hieronder op deze webpagina. Je kan hierbij elke dia in je eigen tempo bekijken en doorklikken naar de volgende dia als je daarmee klaar bent. Ik ga ervan uit dat studenten als voorkennis VWO wiskunde B hebben. Studenten die die voorkennis niet hebben wordt dringend aangeraden hun voorkennis bij te spijkeren. De eerste drie colleges ga ik stof herhalen, voor veel studenten zal dat misschien niet nodig zijn of maar ik wil graag iedereen op hetzelfde niveau krijgen.

In de tabel hieronder staat beschreven welke stof bij elk college wordt behandeld. Daarbij staan oefenopgaven uit het boek die betrekking hebben op de stof. Je kan die proberen om te zien of je de stof hebt begrepen. De antwoorden staan achterin het boek. Deze oefenopgaven zijn geen huiswerkopdrachten.

Forum

Tijdens de collegeuren kun je vragen stellen op het forum op de brightspace-pagina van Continue wiskunde 1 (zie course tools -> discussions -> vragen stellen over Continue wiskunde 1). Je kan hier vragen stellen over de stof en opgaven van Continue wiskunde 1. Maak er zoveel mogelijk gebruik van! Ga naar het pijltje rechts van de titel en klik op subscribe om je voor het forum in te schrijven. Tijdens de voor Continue wiskunde 1 geroosterde college-uren zijn enkele assistenten en ik beschikbaar om zo snel mogelijk vragen te beantwoorden. Buiten de college-uren kan het langer duren.
Wanneer je een vraag stelt krijgen de andere studenten die ook te zien, maar je kan je identiteit voor de andere studenten verborgen houden. Eventueel kunnen andere studenten ook je vraag beantwoorden. Wees niet bang om een 'domme' vraag te stellen. Als jij iets niet begrijpt zal dat voor veel andere studenten ook gelden. Afgezien daarvan kan ik wel eens een fout maken; schroom niet om me dat te vertellen.

Tentamenregeling

Helemaal onderaan staan oude tentamenopgaven met de uitwerkingen.

Tentamendata

Tentamen: vrijdag 23 oktober, 9:00-11:00 uur (veranderd!) studenten met recht op extra tijd mogen tot 11:20 doorgaan.
Het tentamen is on-site. Je krijgt een email gestuurd met de plaats waar je moet zijn.
Herkansing: dinsdag 22 december, 13:15-15:15 uur (onder voorbehoud, let op het afwijkende tijdstip!)

Huiswerk

Literatuur

Het college maakt gebruik van het boek

Robert Adams en Christopher Essex, Calculus, a complete course, 8e editie
uitg. Pearson Canada
ISBN-10 10321781074, ISBN-13 9780321781079
Studenten die de 7e editie hebben kunnen die gewoon blijven gebruiken. Inmiddels is er ook een 9e editie; deze kan ook worden gebruikt.

Inhoud (onder voorbehoud)

Afhankelijk van de tijd kan er stof bijkomen of afgaan.

Programma met te behandelen stof, huiswerkopdrachten en inleverdata (alles onder voorbehoud!)

Links naar pdf-s met de huiswerkopdrachten worden tijdens het college in de tabel gezet. Het programma kan nog veranderen.

Datum Behandelde stof Huiswerkopgaven Inleverdatum huiswerk

Korte inleiding   video met geluidpdf zonder geluid
Klik op de pijltjes rechts boven om de dia's groot te krijgen en de video met mijn gezicht klein. Klik op het rechthoekje daaronder, en daarna naar het witte rechthoekje helemaal links om de video met mijn gezicht te verwijderen.


vr 4 sep,
14:15-16:00
Paragraaf §P.6 en staartdelen met polynomen video met geluid, pdf zonder geluid
Oefenopgaven: §P.6: 1,5,13,17,19


ma 7 sep
11:15-13:00
goniometrie §P7 video met geluid, pdf zonder geluid
Oefenopgaven: §P7: 1,5,9,15,27,29
HUISWERK 1
(met bijgevoegd enkele voorbeeldopgaven met uitwerkingen
vr 18 sep, 14:15
ma 14 sep
11:15-13:00
Inverse functies §3.1; machtsverheffen, logaritmen §3.2, §3.3 video met geluid, pdf zonder geluid
Oefenopgaven: §3.1: 1,3,11; §3.2: 3,5,7,9,11,15; §3.3: 3,5,11


vr 18 sep,
14:15-16:00
§1.2, §1.3 limieten: tweezijdige limiet, eenzijdige limiet, rekenregels, factor uitdelen, worteltruc video met geluid, pdf zonder geluid
Oefenopgaven: §1.2: 1,3,5,11,13,21,25,31
HUISWERK 2 vr 25 sep, 14:15
ma 21 sept,
11:15-13:00
§1.3, §3.4 limieten voor x→∞, limieten met exponentiële functies en logaritmen, limieten waar ±∞ uitkomt video met geluid, pdf zonder geluid
Oefenopgaven: §1.3: 3,5,7,25; 11,17; §3.4: 1,3,5


vr 25 sep,
14:15-16:00
§1.4 continuiteit video met geluid, pdf zonder geluid
Oefenopgaven: §1.4: 1,2,7,13,17,29.
HUISWERK 3 vr 2 okt, 14:15
ma 28 sep,
11:15-13:00
§§2.1-2.5,3.3 differentiëren video met geluid, pdf zonder geluid
Oefenopgaven §2.1: opgaven 3,5; §2.2: opgave 5; §2.4: opgaven 13,23; §2.5: opgave 15; §3.3: opgaven 31,43


vr 2 okt,
14:15-16:00
§4.4: absolute en relatieve maxima en minima op gesloten en open gebieden video met geluid,pdf zonder geluid
Oefenopgaven: §4.4: opgaven 1,3,5,7,17,19; als er tijd is §4.8: opgave 3
HUISWERK 4 vr 9 okt, 14:15
ma 5 okt,
11:15-13:00
§4.6: scheve asymptoten;
functieonderzoek en schetsen van grafieken: domein, asymptoten, afgeleide bepalen, tekenoverzicht van afgeleide geven, aangeven waar de functie stijgt en daalt, extremen met plaats (x-coördinaat), aard (absoluut/relatief maximum/minimum) en grootte (y-coördinaat); buigpunten bepalen hoeft niet.
video met geluid,pdf zonder geluid
Oefenopgaven: §4.6: opgaven 3,15,19


vr 9 okt,
14:15-16:00
§4.3 regel van L'Hôpital video met geluid,pdf zonder geluid
Oefenopgaven: §4.3: opgaven 1,3,11,13,19,23
HUISWERK 5 vr 16 okt, 14:15
ma 12 okt,
11:15-13:00
§4.10 Taylorpolynomen video, met geluid,pdf zonder geluid
Oefenopgaven: §4.10: opgaven 1,3,11,13,15.
EXTRA OEFENMATERIAAL
vr 16 okt,
14:15-16:00
oud tentamen behandelen video, met geluid,pdf zonder geluid

vr 23 okt 9:00-11:00 TENTAMEN (gewijzigde tijd).
studenten met recht op extra tijd mogen doorgaan tot 11:20.
  • Stof: Alles wat op het college is behandeld. Dit is bevat in de volgende paragrafen van het boek:
    §P6 (staartdelen), §P7 (goniometrie); §§ 3.1, 3.2, 3.3 (inverse functies, exponenten, logaritmen); §§1.2, 1.3, 3.4 (limieten); §1.4 (continuiteit); §§2.1, 2.2, 2.3, 2.4 (differentiëren); §4.4 (maxima en minima); §4.6 (scheve asymptoten, schetsen van de grafiek van een functie); §4.8 (optimaliseringsproblemen); §4.3 (regel van L'Hôpital); §4.10 (Taylorpolynomen).

  • Van de stellingen die op het college zijn genoemd hoef je niet de bewijzen te kennen, maar je moet de stellingen wel toe kunnen passen.

  • Je moet op het tentamen niet alleen de antwoorden geven maar ook uitleggen hoe je er aan komt. Wanneer je een verkeerd antwoord geeft maar het idee in de uitwerking goed is, worden er wel punten afgetrokken maar wordt de vraag niet helemaal fout gerekend. Wanneer je een correct antwoord geeft maar geen uitwerking erbij (of een argument dat nergens op slaat) wordt de vraag helemaal fout gerekend. De kans op fouten is het kleinst wanneer je de uitwerkingen netjes opschrijft en consequent haakjes gebruikt. Let op de mintekens.

  • Vergeet niet je voornaam en achternaam (IN HOOFDLETTERS) en studentnummer DUIDELIJK LEESBAAR op ELK vel tentamenpapier te zetten (geen overbodige opmerking want vaak zijn namen niet goed leesbaar of helemaal vergeten en dan kan het cijfer natuurlijk niet worden geregistreerd);

  • Je mag een eenvoudige wetenschappelijke calculator gebruiken (bijvoorbeeld te koop bij de HEMA of Action of iets dergelijks voor onder de 15€) maar geen andere hulpstukken zoals grafische rekenmachine, laptop, tablet, smartphone, aantekeningen, boek en dergelijke. Op het tentamenvel staan enkele formules.
di 22 dec 13:15-15:15 (!) HERKANSING

Oude tentamens+uitwerkingen (pdf)

Tot en met 2014 was er één college Continue wiskunde in het najaar met twee deeltentamens. Sinds 2015 is Continue wiskunde gesplitst in Continue wiskunde 1 in het najaar en Continue wiskunde 2 in het voorjaar. Voor beide is er een tentamen waarvoor een voldoende moet worden gehaald en dat 3EC waard is. De 1e deeltentamens tot en met 2014, en de tentamens en herkansingen van 2015-2018, geven een goede indicatie over wat je dit jaar bij het tentamen van Continue wiskunde 1 kan verwachten. De 2e deeltentamens tot en met 2014 geven een indicatie van wat je bij Continue wiskunde 2 kan verwachten.

Tentamen Continue wiskunde 1, 25/10/2019 uitwerking
Herkansing Continue wiskunde 1, 27/1/2020 uitwerking
Tentamen Continue wiskunde 1 2018-19 uitwerking
Herkansing Continue wiskunde 1 2018-19 uitwerking
Tentamen Continue wiskunde 1 2017-18 uitwerking
Herkansing Continue wiskunde 1 2017-18 uitwerking
Tentamen Continue wiskunde 1 2016-2017 uitwerking
Herkansing Continue wiskunde 1 2016-2017 uitwerking
Tentamen Continue wiskunde 1 2015-2016 uitwerking
Herkansing Continue wiskunde 1 2015-2016 uitwerking
1e deeltentamen Continue wiskunde 2014-15 uitwerking
2e deeltentamen 2014-15
heel tentamen 2014-15
uitwerking van beide
herkansing 2e deeltentamen 2014-15
herkansing heel tentamen 2014-15
uitwerking van beide
1e deeltentamen Continue wiskunde 2013-14 uitwerking
2e deeltentamen 2013-14
heel tentamen 2013-14
uitwerking van beide
herkansing 2e deeltentamen 2013-14
herkansing heel tentamen 2013-14
uitwerking van beide
1e deeltentamen Continue wiskunde 2012-13 uitwerking
2e deeltentamen 2012-13
heel tentamen 2012-13
uitwerking van beide
herkansing 2e deeltentamen 2012-13
herkansing heel tentamen 2012-13
uitwerking van beide
1e deeltentamen Continue wiskunde 2011-12 uitwerking
2e deeltentamen 2011-12 uitwerking
herkansing 2e deeltentamen 2011-12
herkansing heel tentamen 2011-12
uitwerking van beide