Continue Wiskunde 1, najaar 2019, 3EC

Tentamens 2019-20+uitwerkingen (pdf)

Tentamen Continue wiskunde 1, 25/10/2019 uitwerking
Herkansing Continue wiskunde 1, 27/1/2020 uitwerking

BLACKBOARD

Alle studenten moeten zich inschrijven op de blackboardpagina van Continue wiskunde 1 (4031CW103-1920FWN).

Om dit te doen moet je inloggen op blackboard, ga naar Cursuscatalogus, selecteer dan de categorie Informatica/Computer Science en klik dan op Continue Wiskunde 1.

De blackboardpagina bevat geen verdere informatie over het college, maar wordt gebruikt om van iedere student de huiswerkcijfers te registreren, en om emails met informatie over het college naar de studenten te versturen.

Van studenten die zich niet op de blackboardpagina hebben ingeschreven kunnen de huiswerkcijfers niet worden bijgehouden. Bovendien ontvangen deze studenten geen emails met informatie over het college.

Docent en assistenten

Docent:
Jan-Hendrik Evertse,   evertse at math.leidenuniv.nl, Snellius, kamer 248, tel. 071-5277148

Assistenten (begeleiding en nakijken van huiswerk):
Jeske Bol  jeske_bol at hotmail.com
Kfir Fleet  k.fleet at umail.leidenuniv.nl
Arooj Ilyas  arooj_1997 at hotmail.com
Margriet Oomen  m.oomen at math.leidenuniv.nl
Mara Smeele  marasmeele@gmail.com

Voor vragen over wat op het college is behandeld kun je altijd langskomen bij mij (Jan-Hendrik Evertse, Snellius, 2e etage, kamer 248). Dan kunnen we er wat meer tijd voor nemen. Maak van die mogelijkheid gebruik als je ergens vastloopt! Ik ben er niet altijd, dus het is handig om van te voren een afspraak te maken. Je kan ook vragen stellen aan de assistenten, via het email-adres continuewiskunde19 at gmail.com.

Collegeopzet

Het eerste uur is er een hoorcollege, daarna is er een kwartier pauze, en daarna een half uur werkcollege. Tijdens het hoorcollege kun je aantekeningen maken van wat de docent opschrijft en wordt het boek niet gebruikt. Ook laptops en smartphones (en tablets, voorzover die niet worden gebruikt om aantekeningen te maken) zijn bij het hoorcollege volstrekt overbodig. Tijdens het werkcollege moet je opgaven uit het boek proberen; dan heb je het boek dus wel nodig.

In de onderstaande tabel staan de stof die tijdens het hoorcollege wordt behandeld en de oefenopgaven uit het boek die je tijdens het werkcollege mag proberen. Hierbij kun je vragen stellen aan de assistenten en de docent die bij het werkcollege aanwezig zijn.

De opgaven die je tijdens het werkcollege moet proberen zijn geen huiswerkopgaven. Voor het huiswerk worden andere opgaven gebruikt die in de onderstaande tabel worden gezet.

Tentamenregeling

Helemaal onderaan staan oude tentamenopgaven met de uitwerkingen.

Tentamendata

Tentamen: vrijdag 25 oktober, 14:15-16:15 uur
Zalen: Snellius B1,B2, 312,412, 174, 401,403,405
Studenten met recht op extra tijd moeten plaats nemen in zaal B2. Zij mogen doorgaan tot 16:35.
Herkansing: maandag 27 januari 2020, 14:15-16:15 uur
Zaal: Gorlaeus C4/5
Studenten met recht op extra tijd mogen doorgaan tot 16:35.

Huiswerk

Literatuur

Het college maakt gebruik van het boek

Robert Adams en Christopher Essex, Calculus, a complete course, 8e editie
uitg. Pearson Canada
ISBN-10 10321781074, ISBN-13 9780321781079
Studenten die de 7e editie hebben kunnen die gewoon blijven gebruiken. Inmiddels is er ook een 9e editie; deze kan ook worden gebruikt.

Inhoud (onder voorbehoud)

Afhankelijk van de tijd kan er stof bijkomen of afgaan.

Programma met te behandelen stof, huiswerkopdrachten en inleverdata (alles onder voorbehoud!)

De huiswerkopdrachten worden tijdens het college in de tabel gezet. Het programma kan nog veranderen.
De colleges beginnen op de tijd die hieronder en in het rooster is aangegeven, dus niet later. Wees dus op tijd! Kijk van te voren goed in welke zaal je moet zijn. Wanneer je met het openbaar vervoer komt, neem een vroegere trein of bus om er zeker van te zijn dat je op tijd bent. Vertragingen van trein of bus komen regelmatig voor en zijn geen excuus om te laat op het college te komen.

Datum Behandelde stof Huiswerkopgaven Inleverdatum huiswerk
di 17 sep, 11:15-13:00
Huygens de Sitterzaal
Paragraaf §P.6 en staartdelen met polynomen
Oefenopgaven: §P.6: 1,5,13,17,19


wo 18 sep, 9:15-11:00
Gorlaeus C1
goniometrie §P7
Oefenopgaven: §P7: 1,5,9,15,27,29


di 24 sep, 11:15-13:00
de Sitterzaal
Inverse functies §3.1; machtsverheffen, logaritmen §3.2, §3.3
Oefenopgaven: §3.1: 1,3,11; §3.2: 3,5,7,9,11,15; §3.3: 3,5,11
HUISWERK 1 (gecorrigeerd)
(met bijgevoegd enkele voorbeeldopgaven met uitwerkingen)
di 1 okt, 11:05
wo 25 sep, 9:15-11:00
Gorlaeus C1
§1.2, §1.3 limieten: tweezijdige limiet, eenzijdige limiet, rekenregels, factor uitdelen, worteltruc
Oefenopgaven: §1.2: 1,3,5,11,13,21,25,31


vr 27 sept, 14:15-16:00
Gorlaeus C2

(zaal gewijzigd!)
§1.3, §3.4 limieten voor x→∞, limieten met exponentiële functies en logaritmen, als er tijd is limieten waar ±∞ uitkomt
Oefenopgaven: §1.3: 3,5,7,25; als er tijd is 11,17; §3.4: 1,3,5


di 1 okt, 11:15-13:00
de Sitterzaal
§1.4 continuiteit
Oefenopgaven: §1.4: 1,2,7,13,17,29.
HUISWERK 2 (gecorrigeerd) di 8 okt, 11:05
wo 2 okt, 9:15-11:00
Gorlaeus C1
§§2.1-2.5,3.3 differentiëren
Oefenopgaven §2.1: opgaven 3,5; §2.2: opgave 5; §2.4: opgaven 13,23; §2.5: opgave 15; §3.3: opgaven 31,43


di 8 okt, 11:15-13:00
de Sitterzaal
§4.4: absolute en relatieve maxima en minima op gesloten en open gebieden.
Oefenopgaven: §4.4: opgaven 1,3,5,7,17,19; als er tijd is §4.8: opgave 3


wo 9 okt, 9:15-11:00
Gorlaeus C1
§4.6: scheve asymptoten;
functieonderzoek en schetsen van grafieken: domein, asymptoten, afgeleide bepalen, tekenoverzicht van afgeleide geven, aangeven waar de functie stijgt en daalt, extremen met plaats (x-coördinaat), aard (absoluut/relatief maximum/minimum) en grootte (y-coördinaat); buigpunten bepalen hoeft niet.
Oefenopgaven: §4.6: opgaven 3,15,19
HUISWERK 3 wo 16 okt, 9:05
vr 11 okt, 14:15-16:00
de Sitterzaal
§4.3 regel van L'Hôpital
Oefenopgaven: §4.3: opgaven 1,3,11,13,19,23


di 15 okt, 11:15-13:00
Gorlaeus C2

(zaal gewijzigd!)
§4.10 Taylorpolynomen
Oefenopgaven: §4.10: opgaven 1,3,11,13,15.
OEFENOPGAVEN
(hoeven niet te worden ingeleverd; deze kunnen niet meer worden nagekeken)

wo 16 okt, 9:15-11:00
Gorlaeus C4/5 (!)
Eventuele uitloop van dinsdag, herhaling, oud tentamen behandelen

vr 18 okt, 14:15-16:00
de Sitterzaal
vragenuur

vr 25 okt 14:15-16:15 TENTAMEN
Snellius zalen B1,B2,312,412,174,401,403,405
studenten met recht op extra tijd moeten plaatsnemen in zaal B2; zij mogen doorgaan tot 16:35.
  • Stof: Alles wat op het college is behandeld. Dit is bevat in de volgende paragrafen van het boek:
    §P6 (staartdelen), §P7 (goniometrie); §§ 3.1, 3.2, 3.3 (inverse functies, exponenten, logaritmen); §§1.2, 1.3, 3.4 (limieten); §1.4 (continuiteit); §§2.1, 2.2, 2.3, 2.4 (differentiëren); §4.4 (maxima en minima); §4.6 (scheve asymptoten, schetsen van de grafiek van een functie); §4.8 (optimaliseringsproblemen); §4.3 (regel van L'Hôpital); §4.10 (Taylorpolynomen).

  • Van de stellingen die op het college zijn genoemd hoef je niet de bewijzen te kennen, maar je moet de stellingen wel toe kunnen passen.

  • Je moet op het tentamen niet alleen de antwoorden geven maar ook uitleggen hoe je er aan komt. Wanneer je een verkeerd antwoord geeft maar het idee in de uitwerking goed is, worden er wel punten afgetrokken maar wordt de vraag niet helemaal fout gerekend. Wanneer je een correct antwoord geeft maar geen uitwerking erbij (of een argument dat nergens op slaat) wordt de vraag helemaal fout gerekend. De kans op fouten is het kleinst wanneer je de uitwerkingen netjes opschrijft en consequent haakjes gebruikt. Let op de mintekens.

  • Vergeet niet je voornaam en achternaam (IN HOOFDLETTERS) en studentnummer DUIDELIJK LEESBAAR op ELK vel tentamenpapier te zetten (geen overbodige opmerking want vaak zijn namen niet goed leesbaar of helemaal vergeten en dan kan het cijfer natuurlijk niet worden geregistreerd);

  • Je mag een eenvoudige wetenschappelijke calculator gebruiken (bijvoorbeeld te koop bij de HEMA of Action of iets dergelijks voor onder de 15€) maar geen andere hulpstukken zoals grafische rekenmachine, laptop, tablet, smartphone, aantekeningen, boek en dergelijke. Op het tentamenvel staan enkele formules.
ma 27 jan 2020 14:15-16:15 HERKANSING (studenten met recht op extra tijd tot 16:35)
Gorlaeus zaal C4/5

Oude tentamens+uitwerkingen (pdf)

Tot en met 2014 was er één college Continue wiskunde in het najaar met twee deeltentamens. Sinds 2015 is Continue wiskunde gesplitst in Continue wiskunde 1 in het najaar en Continue wiskunde 2 in het voorjaar. Voor beide is er een tentamen waarvoor een voldoende moet worden gehaald en dat 3EC waard is. De 1e deeltentamens tot en met 2014, en de tentamens en herkansingen van 2015-2018, geven een goede indicatie over wat je dit jaar bij het tentamen van Continue wiskunde 1 kan verwachten. De 2e deeltentamens tot en met 2014 geven een indicatie van wat je bij Continue wiskunde 2 kan verwachten.

Tentamen Continue wiskunde 1 2018-19 uitwerking
Herkansing Continue wiskunde 1 2018-19 uitwerking
Tentamen Continue wiskunde 1 2017-18 uitwerking
Herkansing Continue wiskunde 1 2017-18 uitwerking
Tentamen Continue wiskunde 1 2016-2017 uitwerking
Herkansing Continue wiskunde 1 2016-2017 uitwerking
Tentamen Continue wiskunde 1 2015-2016 uitwerking
Herkansing Continue wiskunde 1 2015-2016 uitwerking
1e deeltentamen Continue wiskunde 2014-15 uitwerking
2e deeltentamen 2014-15
heel tentamen 2014-15
uitwerking van beide
herkansing 2e deeltentamen 2014-15
herkansing heel tentamen 2014-15
uitwerking van beide
1e deeltentamen Continue wiskunde 2013-14 uitwerking
2e deeltentamen 2013-14
heel tentamen 2013-14
uitwerking van beide
herkansing 2e deeltentamen 2013-14
herkansing heel tentamen 2013-14
uitwerking van beide
1e deeltentamen Continue wiskunde 2012-13 uitwerking
2e deeltentamen 2012-13
heel tentamen 2012-13
uitwerking van beide
herkansing 2e deeltentamen 2012-13
herkansing heel tentamen 2012-13
uitwerking van beide
1e deeltentamen Continue wiskunde 2011-12 uitwerking
2e deeltentamen 2011-12 uitwerking
herkansing 2e deeltentamen 2011-12
herkansing heel tentamen 2011-12
uitwerking van beide